Helft CEO’s kreeg geen opslag de voorbije drie jaar

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar topsalarissen door professor Xavier Baeten en onderzoekster Bieke Huyst van het Executive Remuneration Research Centre aan de Vlerick Business School. Het staal van 2013 bestaat uit 512 beursgenoteerde ondernemingen in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Over de vijf landen heen heeft ongeveer de helft van de bedrijven (49%) over de afgelopen drie jaar geen salarisstijging toegekend aan de CEO of zelfs het salaris laten dalen. De CEO’s in het Verenigd Koninkrijk zijn het strengst behandeld: daar heeft 61% geen stijging gekregen. Al worden de Britse CEO’s nog steeds duidelijk meer betaald dan hun Europese collega’s. Duitsland was dan weer het soepelst: daar hebben zeven op de tien CEO’s een stijging gekregen. In België is het salaris van 43% van de CEO’s gelijk gebleven of gedaald.

In continentaal Europa vinden we de best betaalde CEO’s terug in Duitsland. België en Frankrijk betalen minder. De Nederlandse bedrijven zijn het zuinigst.

Wat de samenstelling van het pakket betreft, ligt het overwicht in het VK en Duitsland op de variabele remuneratie (respectievelijk 67% en 61% van het totale pakket). België en Frankrijk zijn duidelijk meer risico-avers, met respectievelijk 34% en 33% variabel. Nederland bevindt zich in de middenmoot met 42% variabel.

Waarvoor betalen
Het onderzoek besteedt bijzondere aandacht aan de indicatoren die aan de grondslag liggen van de bonus. 72% van de bedrijven gebruiken een winstgevendheidsindicator om de variabele remuneratie te bepalen. Dit is met zeer grote voorsprong de belangrijkste indicator.

Als de indicatoren gegroepeerd worden, blijkt dat 78% van de bedrijven winstgevendheidsindicatoren (‘profit’) gebruiken, tegenover slechts 16% die (ook) sociale indicatoren (‘people’) hanteren, en 14% die (ook) milieu-indicatoren (‘planet’) hanteren.

Een interessante vaststelling is dat de meest succesvolle bedrijven een mix gebruiken. De trend naar maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid heeft zich dus nog niet echt vertaald in de criteria die de variabele remuneratie bepalen.

De hoogte van de topsalarissen wordt in zeer sterke mate bepaald door de grootte van het bedrijf, gevolgd door het land waarin het bedrijf gevestigd is. De prestaties van het bedrijf hebben een veel geringere impact.

 

Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.