Helft HR-departementen niet klaar voor nieuwe privacyregels (GDPR)

HR-departementen zijn koele minnaars van GDPR. De beoordeling gaat van ‘het is schieten met een kanon op een mug’ (10 procent), en ‘dit is niet realistisch voor kleine bedrijven’ (11 procent), tot ‘ik begrijp dat ook binnen HR de privacy gerespecteerd moet worden, maar GDPR is daarvoor niet de beste manier’ (47 procent). Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienstverlener Acerta bij ruim 155 HR-verantwoordelijken.

Sarah Peeters, Director Acerta Consult: “Uit de privacywetgeving van 1992 werden personeelsadministratie en -beheer nog uitgesloten wat de aangifteplicht betreft. Met GDPR wordt de relatie werkgever-werknemer volledig over dezelfde kam geschoren als de grote internetspelers die, misschien zonder dat we het beseffen of onze goedkeuring hieraan hebben gegeven, ons doen en laten op het net volgen en ons met gerichte reclame overspoelen. Dat de nieuwe wet geen onderscheid maakt tussen HR en marketing, is jammer.”

Die houding van HR ten opzichte van GDPR vertaalt zich in de antwoorden van de HR-verantwoordelijken. Slechts 2 procent van de ondervraagden is klaar voor de nieuwe wetgeving die straks in voege treedt. 48 procent bevestigt heel hard bezig te zijn om de nodige acties te ondernemen om processen en procedures in overeenstemming te brengen met de GDPR-verordening. Als alles goed gaat, haalt dus de helft de deadline. Verder weet 18 procent wel wat te doen, maar niet hoe eraan te beginnen. Terwijl 25 procent niet weet wat er van hen wordt verwacht en 7 procent nog in totale onwetendheid verkeert. Op 3 maand van de deadline hebben heel wat HR-departementen dus nog wel wat werk, willen ze tijdig GDPR-compliant geraken.

Helft HR-departementen weet niet wat de nieuwe privacywet inhoudt

Dat HR-departementen voor zichzelf nog niet helemaal helder hebben waar het voor hen met de GDPR naartoe moet, blijkt uit de antwoorden van CEO’s en HR-managers op de vraag hoelang zij, na het einde van de arbeidsovereenkomst, gegevens van hun vroegere werknemers zullen blijven bijhouden.

Zowel waar het gaat over de vroegere arbeidsovereenkomst als over evaluatiegegevens, loongegevens of foto’s van hun vroegere werknemer, stelt meer dan 50 procent dat zij na de inwerkingtreding van de verstrengde privacyregels niet weet hoelang ze die verder zullen bewaren. Bovendien stelt telkens ruim 10 procent dat ze deze gegevens onbeperkt in de tijd zullen blijven bewaren.

Op vragen over de inhoud van de nieuwe privacywet blijkt de helft van de respondenten bijvoorbeeld ook niet te weten wat het betekent dat werknemers het recht hebben ‘om vergeten te worden’ (55 procent) en het recht ‘om te verbeteren’ (50 procent). Waaruit we mogen besluiten dat de helft van de bedrijven nog in het duister tast wat betreft de van hen verwachte acties naar aanleiding van GDPR.

Hoelang gegevens nog bewaard mogen worden door het HR-departement, is niet expliciet geregeld. Zoals voor andere gegevens, geldt ook hier dat deze gegevens verder mogen bewaard worden gedurende de periode dat ze nog relevant zijn voor het doeleinde waarvoor ze werden ingezameld. Wat dit concreet betekent, is natuurlijk voer voor discussie. En bijgevolg ook aanleiding voor onzekerheid in HR-departementen.

“Het lijkt ons een goed idee om voor deze data een praktische norm te hanteren van bijvoorbeeld 10 jaar. Dan weten de HR-departementen dat ze in principe alle data die betrekking hebben op hun gewezen werknemers na 10 jaar moeten vernietigen, tenzij ze hierover andere afspraken hebben gemaakt met deze ex-collega’s”, klinkt het bij Acerta.

HR koele minnaar van GDPR

HR-departementen zijn zich er van bewust dat ze persoonlijke gegevens over hun personeel inzamelen, bewerken en bewaren. Ze zijn zich er ook van bewust dat de privacyregels ook voor hun relatie met hun werknemers geldt. Maar liefst 56 procent van de respondenten stelt expliciet dat de dwingende en strenge GDPR-regels niet de beste oplossing vormen om deze privacy te respecteren.

Een ruime 10 procent stelt bovendien dat deze normen niet realistisch zijn voor kleinere bedrijven. Slechts een kwart van de respondenten – verdeeld over alle segmenten – stelt volledig achter de nieuwe privacyregels te staan.

Bron: Acerta (acerta.be)

 

Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.