Helft Limburgse thuisverpleegkundigen verzorgt zowel aan huis als in zorginstelling

Dat blijkt uit een bevraging van de Universiteit Hasselt bij meer dan 600 Limburgse thuisverpleegkundigen.

Met het oog op het wegwerken van de wachtlijsten tegen 2020, tekende Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen onder meer een nieuw financieringsmodel (Persoonsvolgende Financiering) uit. Daarbij krijgen personen met een handicap zelf de regie over hun leven – met een zorggarantie voor hen die het meest nood hebben aan ondersteuning.

“Door die veranderingen in de financiering verwachten we ook een verschuiving in de organisatie van de zorg. Mensen met een beperking zullen vaker thuis verzorgd worden door de mantelzorger, thuisverpleegkundige en huisarts. Daarnaast zien we al dat er steeds meer een beroep gedaan wordt op thuisverpleegkundigen om de zorg in de centra voor personen met een handicap uit te voeren”, zegt Neree Claes, professor Patiëntveiligheid in ziekenhuizen en Huisartsgeneeskunde aan UHasselt. De online-bevraging wil nagaan of de thuiszorg klaar is voor deze verschuiving.

16 patiënten per dag

Uit de resultaten bleek om te beginnen dat thuisverpleegkundigen per dag gemiddeld 16 patiënten verzorgen, van wie 5 mensen met een handicap. Er is een gelijke verdeling tussen de patiënten met een motorische, mentale of gemengde handicap. De helft van de ondervraagden verzorgt zijn patiënten zowel aan huis als in een instelling. De meest uitgevoerde taken zijn hygiënische zorgen, het toedienen van medicatie en wondzorg.

De enquête toonde daarnaast dat de communicatie tussen de thuisverpleegkundige en de huisarts van de patiënt goed verloopt. Het overgrote deel van de verpleegkundigen heeft ook ‘intens contact’ met de mantelzorger van de patiënt. Slechts 5 procent van de ondervraagden heeft geen contact met de mantelzorger.

Volgens 72 procent van de thuisverpleegkundigen zijn deze mantelzorgers veelal overbelast door de veelheid aan taken. Meer dan de helft (56 procent) van de verpleegkundigen geeft dan weer aan dat de mantelzorger problemen heeft met de aanvaarding van de handicap van het familielid.

Nood aan meer opleiding

Uit de bevraging blijkt ook dat thuisverpleegkundigen nood hebben aan meer opleiding, vooral rond thema’s als omgaan met gedragsproblemen (84 procent), accepteren van de handicap (79 procent) en de werking van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (37 procent).

Tachtig procent van de thuisverpleegkundigen wil ook méér leren over de nieuwe zorgfinanciering en over de toelatingsvoorwaarden in een instelling.

Bron: UHasselt

 

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.