Helft van de Vlamingen vindt werken een plicht

Attitude
Het onderzoek toont aan dat Vlaanderen conservatief staat tegenover werken. De helft van de Vlamingen kan zich matig (42%) tot sterk (8%) vinden in het ideeengoed achter arbeidsethos. Daarmee wordt bedoeld dat men de morele plicht heeft om te werken. De andere helft wijst dit concept af. Uitspraken over het verplichtend karakter van het werk kunnen op de grootste instemming rekenen. Met de uitspraak dat “iedereen die in staat is om te werken, moet gaan werken” gaat 56,8% van de ondervraagden akkoord en 49,1% van hen vindt dat “werken een plicht is tegenover de samenleving”. Een minderheid (42,2%) gaat akkoord met de stelling “dat men zich pas in zijn werk ten volle kan ontplooien”. Nog minder mensen (30,8%) vinden “het beschamend dat men geld krijgt zonder ervoor te werken”. Dat “werken altijd op de eerste plaats moet staan, ook al heeft men hierdoor amper vrije tijd” kreeg het minste instemming. Ruim 77% vindt dat de boog niet altijd gespannen kan staan. Het arbeidsethos is leeftijdsgebonden. Hoe ouder men wordt, hoe meer men er achter staat. De enige uitzondering zijn de 35- tot 40-jarigen, die lager scoren dan hun jongere collega’s. Ook het opleidingsniveau speelt een rol. Arbeiders en niet-werkenden hebben meer arbeidsethos dan bedienden en kaderleden.

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.