Helft zelfstandigen werkt door na het pensioen

Uit een analyse van de eigen cijfers stelt HR-dienstverlener Acerta vast dat van de 15.873 zelfstandigen die tussen 2008 en 2014, tussen de leeftijd van 60 en 70 jaar met pensioen gingen, er het eerste jaar na hun pensioen nog 50,5 procent doorwerkten. Dat betekent dat ze bovenop hun wettelijke pensioen nog een inkomen uit werk haalden.

Het percentage werkende gepensioneerde zelfstandigen daalt dan wel in de jaren volgend op het pensioen, toch is zelfs in het derde jaar na dat pensioen nog altijd 41,8 procent professioneel actief.

Inkomen

Het eerste jaar na het pensioen verdient de nog werkende zelfstandige gemiddeld 9744,40 euro bruto per jaar door te blijven werken. In het tweede en derde jaar zakt dat naar gemiddeld 6449,50 en 4615,40 euro. Dat bedrag komt bovenop het pensioen. Wellicht speelt wat de zelfstandige aan pensioen krijgt daarbij een rol.

De minimumpensioenen voor zelfstandigen en werknemers mogen dan gelijkgetrokken zijn, het aantal zelfstandigen wiens pensioen zich ook effectief beperkt tot dat minimum, is een meerderheid. Bij de werknemers ligt dat anders, daar komen velen op het einde van de loopbaan uit op een pensioen dat hoger ligt dan het minimum. Werknemers kunnen bovendien voor hun pensioen meestal rekenen op een aanvullende groepsverzekering, iets wat voor hen door hun werkgever wordt geregeld. De zelfstandige moet zelf het initiatief nemen om het wettelijke pensioen aan te vullen.

Geen onderlinge verschillen

Doorwerken na het pensioen doen zowel mannen als vrouwen, vrouwen zelfs iets vaker dan mannen: 51,25 procent versus 50,27 procent het eerste jaar. Toch ligt wat ze bijverdienen voor de mannen een flink stuk hoger. Het eerste jaar is dat zelfs bijna het dubbel, gemiddeld 10.878,2 euro voor de mannelijke versus 5724,6 euro voor de vrouwelijke zelfstandige. Dat verschil wordt kleiner in de daaropvolgende jaren.

Bovendien is doorwerken na het pensioen iets wat zelfstandigen overal in België doen. In Vlaanderen gaat dat op voor 50,1 procent van de gepensioneerde zelfstandigen in het eerste jaar na hun pensioen, wat overeenkomt met het gemiddelde. In Wallonië is dat zelfs iets hoger: 57,4 procent. In Brussel iets lager: 43,7 procent, maar dat percentage zakt daarna trager dan in de andere landsdelen. Opvallend is het bedrag dat de Brusselse zelfstandige nog verdient: 20.586,40 euro het eerste jaar is ruim het dubbele van wat zelfstandigen dan gemiddeld bijverdienen in Vlaanderen en Wallonië (9805,40 en 8608,50 euro). De jaren daarna zakt dat tot 8912,50 euro, maar ook dat blijft het dubbele van wat er in het Vlaamse en Waalse Gewest bij de zelfstandigen op de rekening bijkomt.

Doorwerken na het pensioen komt ook voor in zo goed als alle beroepscategorieën. Van de (klein)handel, over de bouw tot de vrije beroepen, allemaal doen ze het. Het bijkomende inkomen ligt het hoogste bij de vrije beroepen, zoals (huis)artsen, apothekers en tandartsen.

Stap per stap met pensioen

Het pensioen van de zelfstandige is zijn/haar verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor het moment dat de zelfstandige met pensioen gaat: hij of zij moet dat zelf beslissen.

Uiteindelijk gaan de meeste zelfstandigen (93 procent) tegen hun 65 met pensioen. Omdat velen nog wel even blijven werken, betekent dat pensioen geen abrupt einde van de loopbaan. Die loopbaan hebben ze als zelfstandige al die jaren zelf geregeld, ook hoe deze afloopt, houden ze in eigen handen.

Bron: Acerta (acerta.be)

 

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.