Helft ziekenhuizen in het rood

Dat blijkt uit het jaarlijkse ziekenhuizenrapport van de bank Belfius. De toestand van de ziekenhuizen gaat zienderogen achteruit. Twee jaar geleden ging een vierde van de ziekenhuizen in het rood, een jaar geleden was dat een op de drie. De helft van de ziekenhuizen heeft 2013 nu met een negatief bedrijfsresultaat afgesloten. De 92 algemene ziekenhuizen behalen nog slechts een structureel bedrijfsresultaat van amper 66 miljoen euro op een omzet van 14,2 miljard euro.

De voornaamste verklaring voor de steeds slechtere resultaten zit in de verdere toename van de kosten, vooral die van het personeel. Ziekenhuizen hebben hierop in het verleden al proactief gereageerd door de groei van hun aantal VTE’s af te remmen. De stijging van het aantal VTE’s bleef beperkt tot 0,98% in tegenstelling tot de andere jaren. Een negatieve evolutie, zeker als je kijkt naar recent Europees onderzoek (RN4CAST) waaruit blijkt dat het aantal patiënten per verpleegkundige evenredig is met de kans op mortaliteit.

Een andere verklaring is de hoge maar noodzakelijke investeringsgraad, vooral bij de publieke ziekenhuizen. Dat gebeurt meer dan voorheen met eigen middelen, zonder inbreng van de overheid. Daarnaast bleef de groei van de drie grote omzetcomponenten beperkt: er is het budget financiële middelen (+2,4%), de omzet van de honoraria (+2,7% en de farma (+0,9%).

De experts van het federale Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) hebben eind september een hervormingsvoorstel gepubliceerd. De experts willen evolueren naar een systeem waarbij ziekenhuizen een vast bedrag per patiënt krijgen. Die som zou dan evolueren naargelang het type aandoening. Voor de artsen willen de experts de betaling per prestatie behouden, al zouden de artsen wel moeten inleveren op hun honorarium.

Ook Zorgnet Vlaanderen deed onlangs een voorstel in de publicatie ‘Together we count’ een voorstel voor een nieuw financieringsmodel.

Bron: Zorgnet Vlaanderen

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.