Het beroep van bedrijfsjurist vervrouwelijkt

ArbeidsmarktArbeidsomstandighedenArbeidsrechtLoonLoopbaanMotivatieOrganisatie
Dit blijkt uit het onderzoek ‘Bedrijfsjurist in beweging: profiel, lonen en trends’ in opdracht van het Instituut voor bedrijfsjuristen en USG Legal Professionals bij 696 bedrijfsjuristen in ons land. Ze werden bevraagd over hun loonpakket, tevredenheid, carrièreverwachtingen, werkzekerheid, evolutie van hun job en hun impact op de besluitvorming.

Het groeiend aantal vrouwen dat afstudeert aan de rechtsfaculteiten, drukt zijn stempel op de vervrouwelijking van het beroep van bedrijfsjurist. In de leeftijdsgroep tot 45 jaar zijn de vrouwen ruim in de meerderheid, in de groep tot 28 jaar oud is 58 procent een vrouw. Enkel bij de oudere bedrijfsjuristen zijn de mannen in de meerderheid, met 60 procent in de groep tussen 45 en 54 jaar oud en 66 procent voor de groep boven 55 jaar.

Gevraagd naar de competenties die in de toekomst het meest aan belang zullen winnen, stelt bijna 80 procent dat dit vooral gaat om persoonlijke competenties zoals probleemoplossend denken (32 procent), communicatievaardigheden (17 procent), onderhandelingstechnieken (11 procent), projectmanagement (11 procent) en commerciële vaardigheden (8 procent). Uit het groeiend belang van deze zogenaamde soft-skills blijkt de rol van de bedrijfsjurist als manager met een concrete invloed op de bedrijfsprocessen.

Impact

Bedrijfsjuristen rapporteren in bijna de helft van de bedrijven rechtstreeks aan de CEO en ruim een derde zetelt in het directiecomité. Hiermee weegt de bedrijfsjurist steeds zwaarder op de besluitvorming aan de top van het bedrijf. Ruim twee derde van de bedrijfsjuristen zegt dat hun invloed op de beslissingsprocessen de voorbije vijf jaar toenam.

Hoewel de bedrijfsjurist de voorbije crisisjaren minder snel van job veranderde, zegt toch bijna de helft van de ondervraagden (43 procent) de afgelopen vier jaar voor een nieuwe werkgever gekozen te hebben. Bij de jongere bedrijfsjuristen ligt dit percentage nog hoger. Bijna de helft (48 procent) geeft aan het voorbije jaar de intentie gehad te hebben om van werkgever te veranderen. Dat gebeurde meestal niet omdat er onvoldoende interessante opportuniteiten zijn.

Het startloon van een bedrijfsjurist bedraagt jaarlijks gemiddeld 37.500 euro en stijgt tot 100.000 euro voor juridische managers van 40 jaar. Wie in het directiecomité zetelt, verdient gemiddeld 25 procent meer. Twee op de drie heeft een bedrijfswagen en geniet een bonusplan. De belangrijkste verschillen in salaris en voordelen worden genoteerd tussen de sectoren, vooral energie en farmacie betalen het best.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er vrijwel geen loonkloof is tussen mannen en vrouwen. Bij juridisch adviseurs zonder leidinggevende verantwoordelijkheden is het loon identiek, bij leidinggevende bedrijfsjuristen is er wel een verschil in verloning tussen mannen en vrouwen. De trend toont echter aan dat deze kloof met de tijd gedicht zal worden.

HR Manager

Meat&More

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

IT-recruiter

Projinit

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.