Het klimaat: ook een zaak van HR!

Daaruit bleek dat maar liefst 46 procent van de werkgevers al werk gemaakt heeft van een klimaataanpak in hun HR-beleid, 44% zegt plannen te hebben voor de korte termijn (binnen de 2 jaar), nog eens 15% heeft plannen voor de middellange termijn (binnen de 3 à 4 jaar). Maar wat betekent dat nu in de praktijk? “We hebben gezien dat klimaatmaatregelen vooral gaan over groene mobiliteit zoals fietsleasings, maar dat volstaat niet. Het is de kunst om in te spelen op de thema’s waar werknemers van wakker liggen, zodat je voldoende draagvlak kunt creëren,” aldus Kathelijne Verboomen, Directeur van het Kenniscentrum Acerta.

Een andere conclusie is dat bedrijven vooral inzetten op het klimaat vanwege intrinsieke redenen die te maken hebben met het erkennen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, employer branding en persoonlijke overtuiging. “Tegelijkertijd moeten we ons ook vragen stellen bij hoe belangrijk klanten de klimaatzaak vinden,” merkt Verboomen op.

 

© Hendrik De Schrijver

Dat werknemers het (heel) belangrijk vinden dat de werkgever acties onderneemt tegen de klimaatverandering, staat als een paal boven water, zo blijkt uit een tweede spiegelonderzoek binnen deze groep. Wat ook opvalt, is dat werkgevers menen dat er een kloof is tussen jongere en oudere werknemers als het over het klimaat gaat. Dit kan zorgen voor polarisering, iets waar HR wel degelijk rekening mee moet houden.

Groen beleid kan wel een grote troef zijn bij aanwerving, zo blijkt nog. Anderzijds zouden maar weinig werknemers ander werk zoeken vanwege klimaatoverwegingen. Tot slot blijkt ook dat werkgevers vinden dat de overheid meer kan doen om hen te ondersteunen. Zoals het wetgevend kader vereenvoudigen of zorgen voor helderheid in plaats van verwarring.

Concreet aan de slag

De hamvraag is natuurlijk: hoe kunnen bedrijven hun HR-beleid klimaatvriendelijker maken? Volgens Verboomen zijn er drie uitgangspunten. “Er is de Europese Green Deal, er zijn de klimaatakkoorden van Parijs en er zijn de Sustainable Development Goals van de VN. In Vlaanderen ligt veel verantwoordelijkheid bij de burger, maar die struikelt vaak over het kostenplaatje van klimaatvriendelijke en energievriendelijke investeringen. Wij denken dus dat het een meerwaarde kan zijn dat de overheid werkgevers ondersteunt om werknemers te helpen bij aankoop van een warmtepomp, een thuisbatterij, enzovoort.”

Andere initiatieven die bedrijven meteen kunnen uitrollen, zijn onder andere klimaatvriendelijk en flexibel belonen en verlonen, het bieden van duurzame mobiliteitsoplossingen op maat, het organiseren van een intern of extern klimaatoverleg, het invoeren en/of stimuleren van het hybride werken en een groenvriendelijk thuiswerkbeleid.

Ook acties zoals het uitbreiden van de inhoud van ecocheques en door op federaal vlak het mobiliteitsbudget in de klimaatrichting uit te breiden zijn denkbaar. Alleen is daarvoor een aanpassing van het wettelijk kader gewenst.

Win-win-win

Voor wie er toch nog aan twijfelt: bedrijven hebben er alle baat bij om in te zetten op een klimaatvriendelijk HR-beleid. De win-win situeert zich op drie fronten, stelt Kathelijne Verboomen. “Ten eerste dragen zij bij aan het oplossen van een maatschappelijk probleem, het komt hun retentiebeleid ten goede en het geeft een boost aan employer branding, wat niet onbelangrijk is in tijden van arbeidskrapte. En last but not least heeft het ook een positief effect op het mentaal welzijn van de werknemers.”

Wilt u ook weten hoe u uw HR-beleid in een groen jasje kunt stoppen?

Lees dan de whitepaper en/of neem een kijkje op de speciale landingspagina: acerta.be/klimaat.

Meer informatie over het onderzoek en de aanbevelingen? Of nood aan ondersteuning?

Contacteer dan Kathelijne Verboomen via [email protected]

Payroll Officer

ALDI

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.