Het nieuwe werken: Jouw HR-inspiratie voor 2022

Het hybride werken kreeg de voorbije periode vorm in heel wat bedrijven. Vandaag verkiest negentig procent van de werkgevers voor een mix van thuiswerk en werken op kantoor. Het noodgedwongen omschakelen naar thuiswerk heeft veel ondernemingen de voordelen (en nadelen) van thuiswerk doen ontdekken. Vandaag kiezen ze het beste van thuiswerk en van kantoorwerk en omarmen deze in een hybride werkvorm.

Toch staat het hybride werken nog in zijn kinderschoenen. Het gaat om méér dan de werkplek alleen. Heel wat processen kunnen geoptimaliseerd worden in het licht van een hybride werkorganisatie. Deze nieuwe manier van werken impliceert overigens ook een nieuwe manier van samenwerken, een nieuwe manier van leidinggeven, een nieuwe manier van verlonen en een nieuwe manier van verplaatsen.


Chris Wuytens (Acerta Consult)

Het leidinggeven in een hybride werkcontext vraagt om een meer individuele aanpak met ruimte voor individuele gesprekken.”
© GF

Leidinggevenden als sleutelfiguren

In een hybride werkcontext zullen leidinggevenden op een andere manier te werk moeten gaan. De harde skills, die horen bij leiddinggeven op afstand, vormen zelden een probleem. Aan de soft skills, zoals creativiteit en eigenaarschap stimuleren, is er wel nog werk aan de winkel. Het leidinggeven in een hybride werkcontext vraagt om een meer individuele aanpak met ruimte voor individuele gesprekken. Het grotere geheel mag natuurlijk ook niet vergeten worden. Zo blijft het belangrijk om de structuur voor je team te voorzien, doelen af te spreken en de richting te bewaken.

Inzetten op welzijn is van cruciaal belang voor je organisatie, maar amper vier op de tien werkgevers zet structureel in op mentaal welzijn. Opvallend, want volgens onderzoek van Acerta vreest één op de vijf medewerkers binnenkort uit te vallen met een burn-out. Leidinggevenden spelen een doorslaggevende rol in het waken en bevorderen van het welzijn van de medewerkers.

Vertrouwen heeft een belangrijke rol gekregen in de werkgever-werknemer relatie. We zien een verschuiving van controlerende naar autonome motivatie. Werknemers laten groeien door in te zetten op hun talenten binnen de bedrijfswaarden en -doelstellingen die ze zinvol vinden en waarvoor ze autonoom gemotiveerd zijn.

Zelfdeterminatietheorie

Een kant-en-klaar recept voor gelukkige medewerkers, dat bestaat niet. Wel is er een fact based theorie, de ‘zelfdeterminatietheorie’. Volgens deze theorie zijn er drie basisingrediënten voor gelukkige medewerkers: Autonomie, Betrokkenheid en Competentie. De medewerker wil in bepaalde mate zelf kunnen bepalen wat hij en hoe hij iets doet; hij wil bijdragen aan iets dat in zijn ogen zinvol is, in verbondenheid met de mensen van zijn team; en hij wil ergens goed in zijn en ingezet worden op zijn talenten.

Hoe ontdek je het ABC in jouw organisatie? Ook hier geldt: meten is weten. De resultaten van een medewerkersbevraging vormen het ideale startpunt voor gerichte acties om het werkgeluk van je medewerkers te bevorderen.

It’s (not) all about the money

De werkgever die met zijn systeem van cafetariaplan het beste aansluit bij de wensen van de medewerkers, haalt het meeste uit dat systeem en het kost niemand iets extra. Flexibele verloning wordt een van de belangrijkste speerpunten na corona. Via flexibele verloning kan je inspelen op trends en de persoonlijke noden van je medewerkers, en verhoog je hun tevredenheid en betrokkenheid.

HR Stafmedewerker

DE SINGEL

Diensthoofd HR

Wingene

HR Business Partner Volvo Trucks

Volvo Group Belgium

Coördinator HR Service Center

UZ Brussel

Recruiter

Leefmilieu Brussel

Senior Recruiter

Zorgbedrijf Antwerpen

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.