Hoe de strijd tegen discriminatie in dienstenchequesector aanpakken?

Allereerst wijst Federgon erop dat het pijnlijk duidelijk is dat discriminatie een groot maatschappelijk probleem vormt, dat ook speelt op de arbeidsmarkt. “Laten we duidelijk zijn: discriminatie kan niet. We hebben er als maatschappij immers alle belang bij om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en te houden. We stellen bovendien vast dat de landen met de meest inclusieve arbeidsmarkten tot de meest welvarende behoren”, verklaart de federatie van HR-dienstverleners.

Federgon noemt het in de eerste plaats de taak van de overheid om de burgers te sensibiliseren en uit te leggen dat discriminatie niet kan. Een campagne die aangeeft dat discriminatie dom is, zou alvast een stap in de juiste richting zijn.

Ook sector moet verantwoordelijkheid nemen

In de meeste gevallen van discriminatie in de dienstenchequesector ligt het fundamentele probleem bij de gebruiker, zo blijkt dan weer uit een studie van IDEA Consult:

  • 15,8% van de klanten geeft aan een probleem te hebben met allochtone huishoudhulpen.
  • 20.4% geeft aan een probleem te hebben met mannelijke huishoudhulpen.

Van de bijna één miljoen klanten die de dienstenchequesector telt, gaan er dus bijna 200.000 in de fout. “De overheid moet in deze haar verantwoordelijkheid opnemen. Als we discriminatie willen oplossen, moeten we het probleem bij de basis aanpakken”, reageert Federgon.

Tegelijkertijd erkent de federatie dat ook de sector zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Ze ziet wel een lichtpunt in de vaststelling dat uitzendbedrijven die ook dienstencheque-activiteiten ontwikkelen, beduidend positievere resultaten behalen dan andere actoren, zoals de private dienstenchequebedrijven, de non-profitorganisaties, de PWA’s en de OCMW’s.

“Hiermee wordt eindelijk ontkracht wat wel eens beweerd wordt, namelijk dat de commerciële druk bij de medewerkers de reden zou zijn om daadwerkelijk in te gaan op discriminerende vragen van klanten. Niet dus”, poneert Federgon. 

Sensibilisering, opleiding en ‘mystery calls’

Federgon en de uitzendsector voeren al jaren een diversiteitsbeleid. Als eerste sector (“En nog steeds als enige”, beklemtoont de federatie) sloot de uitzendsector al in de jaren negentig een cao rond deze problematiek.

Federgon vindt sensibilisering en duidelijke richtlijnen al een eerste fundamentele stap. Hoe kan je, bijvoorbeeld, bereiken dat een medewerker aan de telefoon gewoon zegt op een discriminerende vraag: “Op die vraag kunnen we niet ingaan. We screenen op basis van ervaring en competenties, niet op basis van afkomst.” Of nog: “Dat gaat niet lukken. We voeren een antidiscriminatiebeleid. Wij screenen enkel op poetscompetenties.”

“Je kan dit verwezenlijken door antidiscriminatie/diversiteit in te bedden in het bedrijfsbeleid”, aldus Federgon. “Door de consulenten op te leiden en door binnen het bedrijf gespecialiseerde aanspreekpunten aan te duiden die discriminatiedossiers kunnen overnemen van de consulenten. Door in te zetten op zelfregulering. En door, zoals Federgon doet, zelf ‘mystery calling’ te organiseren.”

Vanuit dat perspectief is Federgon bereid om samen met werkgeversorganisaties, vakbonden, andere stakeholders en de bevoegde ministers (federaal en regionaal) een “positief, constructief beleid uit te werken dat gericht is op resultaten.”

“Politici mogen niet verwachten dat veralgemeende praktijktesten, georganiseerd door de overheid, iets zullen opleveren. Het zou maar een druppel op een hete plaat zijn. We moeten het probleem aanpakken bij de basis en alle actoren moeten in deze hun verantwoordelijkheid opnemen. Enkel op die manier kunnen er resultaten bereikt worden”, pleit Federgon.

De federatie voegt er ook deze bevinding aan toe: “De dienstenchequesector stelt 28,3% niet-Belgen tewerk. Een uitzonderlijk hoog cijfer. Het probleem van discriminatie ligt duidelijk niet bij de aanwerving.”

Bron: Federgon (federgon.be)


Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.