Hof van Cassatie (her)bevestigt rechtspraak over clausules opzeggingstermijn

ArbeidsrechtUitstroom
Volgens artikel 82, paragraaf 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet wordt de opzeggingstermijn van een bediende met een jaarloon hoger dan 29.729 euro (bedrag 2009) bepaald in een overeenkomst (gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven) of door de rechter.
Tot in 2008 werd in de rechtspraak unaniem aangenomen dat een overeenkomst met betrekking tot de opzeggingstermijn voor een bediende gesloten vóór het ontslag zonder meer nietig was, en dit ongeacht of ze voordelig was voor de werkgever of voor de werknemer.

Alleen werknemer?

Het Hof van Cassatie heeft het principe van de nietigheid bevestigd, maar heeft in zijn arrest van 7 april 2008 verduidelijkt dat die wettelijke bepaling alleen de werknemer beschermt, zodat deze enkel imperatief is in zijn voordeel. Bijgevolg zou alleen de werknemer zich op de nietigheid van een overeenkomst (gesloten vóór het ontslag) kunnen beroepen.
Dit arrest van het Hof van Cassatie deed heel wat wenkbrauwen fronsen, omdat het niet in overeenstemming was met eerdere arresten van het Hof van Cassatie. Zowel in rechtsleer als in rechtspraak werd uitgekeken naar wat komen zou.

Ook werkgever

In een arrest van 9 november 2009 heeft het Hof van Cassatie (Franse Kamer) aangegeven dat artikel 82, paragraaf 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet (dat de opzeggingstermijn bepaalt voor een ‘hogere bediende’) toch imperatief is ten aanzien van beide partijen. Hiermee lijkt het Hof van Cassatie zijn vroegere rechtspraak te (her)bevestigen.
Volledigheidshalve moet wel worden opgemerkt dat dit arrest handelt over paragraaf 2 van artikel 82. Of het Hof van Cassatie nu ook zal bevestigen dat het volledige artikel 82 bilateraal imperatief is, valt vooralsnog af te wachten.

Hof van Cassatie, 9 november 2009

Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.