Hoofdverpleegkundigen komen in opstand tegen lage verloning

ArbeidsmarktArbeidsomstandighedenFunctiestudieInstroomLoonLoonkostenMotivatieOudere werknemersPayrollRetentie en verloop
Dat hoofdverpleegkundigen nauwelijks meer en soms zelfs minder verdienen dan de collega’s aan wie ze leidinggeven, wordt deels verklaard door het feit dat zij minder premies innen voor nachtdiensten. Maar het probleem zit dieper. Hun functie is de afgelopen jaren geëvolueerd. Van de eerste verpleegkundige van een afdeling hebben ze zich ontpopt tot managers met een veel grotere verantwoordelijkheid. Dat vergt een andere verloning.

De vorige cao (2006-2010) bracht geen soelaas. En de hoop die de hoofdverpleegkundigen stelden in de volgende cao (2011-2015) smelt weg. Op de politiek moeten ze evenmin rekenen: minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) gaf enkele soorten verpleegkundigen recent opslag – op basis van hun diploma’s, niet op basis van hun functie – maar niet aan de hoofdverpleegkundigen.

Nochtans raadt de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen een loonverschil van 35 procent aan en erkent iedereen dat de hoofdverpleegkundigen recht hebben op meer, maar niemand doet er wat aan. De werkgevers verwijzen naar de vakbonden, die de hete aardappel terug schuiven: de werkgevers moeten maar zorgen voor hun leidinggevend personeel; de vakbond komt op voor de ‘kleine man’.

De hoofdverpleegkundigen vinden nu soelaas bij de Nationale Conferentie van het Kaderpersoneel, een kleine vakbond van kaderpersoneel die de traditionele bonden het vuur aan de schenen legt. Intussen groeit het tekort aan hoofdverpleegkundigen. Werkgevers die wat marge hebben, voelen zich gedwongen om boven barema te betalen om toch kandidaten te vinden.

Overigens zit er wel meer scheef met de verloning van het verpleegpersoneel. Die stoelt nog altijd op afspraken uit de jaren zeventig. Er is gewerkt aan een nieuwe functieclassificatie, maar tot een onmiddellijke oplossing heeft die niet geleid. In de afgelopen maanden legden de ziekenhuiswerkgevers (Zorgnet Vlaanderen, Icuro, Wit-Gele Kruis) een voorstel tot functiedifferentiatie op tafel. Zij pleiten voor een opsplitsing in negen soorten verpleegkundigen:

 • de beginnende, gevorderde en professionele verpleegkundige in de zuivere verpleegfunctie.
 • de referentieverpleegkundige, verpleegkundig consulent en verpleegkundig specialist als expertenfuncties.
 • de hoofdverpleegkundige, het verpleegkundig middenkader en de verpleegkundig directeur als managementfuncties.
 • Bron: De Standaard

  HR Manager

  Meat&More

  HR Business Partner

  Zorg Stekene

  Recruitment Manager

  Intelect

  Corporate Recruiter

  Gentis

  IT-recruiter

  Projinit

  Aanmelden

  Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

  HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

  Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

  Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.