HR-ambassadeur Audi Brussels: de motivatie van de jury

De evolutie van een afgeleefde Volkswagen-fabriek (opgericht in 1949) naar een vooruitstrevende Audi-site sprak de jury erg aan. Hij had hierbij aandacht voor de verhoging van de concurrentiekracht en de garanties voor werkgelegenheid tot 2016, die mogelijk gemaakt werden door onder meer een verlenging van de arbeidsduur van 35 naar 38 uren per week zonder looncompensatie, aanpassingen van het anciënniteitsverlof, de invoering van variabele verloning, voor 570 miljoen euro investeringen en vernieuwende organisatievormen. Dit alles was slechts mogelijk dankzij een constructieve sociale dialoog.

De jury had ook oog voor de HR-strategie op langere termijn op het gebied van talentmanagement en -ontwikkeling. Appreciatie was er voorts voor het project ‘geassocieerd onderwijs’, dat met de vorige Vlaamse minister van Onderwijs Pascal Smet werd uitgewerkt. Daarin krijgen jongeren les op de werkvloer met zijn hoogtechnologische installaties, wat naast de overdracht van kennis ook een positief beeld van werken en een passende werkhouding stimuleert.

Audi Brussels, met HR-directeur Erik Prieels, haalde het na diepgaand en kritisch onderzoek dus van drie andere genomineerden. Onder hen kreeg ook David Ducheyne, chief people officer bij HR-dienstengroep Securex, een pluim tijdens het Gala van de Vlaamse HR-ambassadeur. Bij hem en zijn organisatie werd vooral de doordachte aanpak op lange termijn van het HR-beleid geapprecieerd. Het uitgangspunt daar is dat economisch succes start met de wijze waarop menselijk kapitaal aangetrokken wordt, aandacht krijgt en evolueert. Binnen het kader van duurzame inzetbaarheid met sterke aandacht voor het individu, meer dan voor systemen. Empathie, rechtvaardigheid, wederkerigheid en menselijkheid zijn de ankerpunten ervan.

 

ALDI België
Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.