HR-dienstverleners zetten sterk tweede kwartaal neer

Hoewel een aantal onderliggende indicatoren wijzen op een gematigd positieve groei, floreert de Belgische arbeidsmarkt. Met een lichte economische groei in het tweede kwartaal (+0,5 procent op kwartaalbasis), zette de Belgische economie de gezapige groeitrend van de vorige kwartalen voort. Deze groei was beter dan verwacht. Reeds twee jaar schommelt de bbp-groei tussen de 1,3 procent en 1,5 procent op jaarbasis.

De groei van het bbp werd ondersteund door de binnenlandse bestedingen, waarvan de toename zich zowel voordoet bij de huishoudens, die hun consumptieve bestedingen en hun investeringen in woongebouwen hebben verhoogd, als bij de ondernemingen, waarvan de bruto-investeringen in vaste activa zijn toegenomen. Ook de consumptieve bestedingen en investeringen van de overheid namen toe.

De binnenlandse werkgelegenheid steeg in het tweede kwartaal van 2016 met 0,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Tegenover het tweede kwartaal van het voorgaande jaar nam ze toe met 1,0 procent.

Op de arbeidsmarkt zet de daling van de werkloosheidscijfers zich voort (-4,3 procent), een rechtstreeks effect van de aantrekkende werkgelegenheid (+1,0 procent). De tijdelijke werkloosheid nam echter toe, en dit vooral in Brussel als gevolg van de aanslagen. Een toenemend ondernemersvertrouwen in het tweede kwartaal doet vermoeden dat de werkgelegenheid het komende kwartaal verder zal aantrekken.

Meer tijdelijke en permanente plaatsingen

De toename van de werkgelegenheid die zich vooral doorzet in de marktgebonden sectoren, laat zich al enkele kwartalen voelen in een toename van de wervings- en selectieopdrachten. In de eerste drie maanden van dit jaar was dat niet anders (+34,1 procent).

Ook de stijgende vraag naar uitzendkrachten zette zich voort, zij het op een minder krachtige manier dan in 2015 (+6,8 procent). De reeds sterke groeicijfers van vorig jaar zijn hier uiteraard niet vreemd aan.

De plaatsing van projectprofessionals toont een minder evenwichtig groeibeeld. Terwijl de vraag naar interim-managers nog steeds stevig bloeit (+15,0 procent), daalt de projectsourcing-activiteit voor het tweede kwartaal op rij (-2,4 procent) en dit na enkele kwartalen met een nulgroei. Binnen de projectsourcing-activiteit zijn er wel grote verschillen tussen de deelactiviteiten.

De private dienstenchequebedrijven zagen hun activiteit andermaal stijgen (+4,8 procent) en dit in de drie gewesten. Het lijkt erop dat de regionalisering, ondanks aanzienlijke operationele uitdagingen en risico’s, behoorlijk is verteerd.

Outplacement (-11,2 procent) deed het opnieuw minder goed. Positief punt is de groei van het aantal individuele outplacementbegeleidingen in de algemene regeling. Onder meer onder impuls van de aangepaste outplacementwetgeving die sinds januari geen keuze meer laat om te kiezen voor ontslagvergoeding in plaats van begeleiding.

En wat met opleiding, training en ontwikkeling? Na een minder eerste kwartaal herstelden de learning-activiteiten zich mooi (+6,3 procent).

Bron: Federgon (federgon.be)


Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.