HR heeft massaal bijscholing nodig (daarom rendeert ook HR-software niet)

Organisaties investeren wel degelijk in HR-software of e-HRM, maar dat heeft nog maar weinig concrete resultaten opgeleverd, zo blijkt uit een wereldwijde studie van Deloitte Consulting en Bersin by Deloitte. Dit rapport, ‘Global Human Capital Trends 2015’, is gebaseerd op een enquête bij meer dan 3300 bedrijfsleiders en HR-directeurs uit 106 landen. In België werden 100 respondenten bevraagd.

Eerder al berichtten we over het rapport met de alarmerende bevinding dat 73% van de Belgische bedrijfsleiders niet tevreden is over de HR- en talentenprogramma’s in hun organisatie (zie: ‘3 op de 4 Belgische bedrijfsleiders zijn niet tevreden over HR’, op 20 maart 2015). Het barslechte Belgische cijfer komt overeen met de wereldwijde bevindingen: 61% van de HRM’ers en 72% van ondervraagde niet-HRM’ers zijn niet tevreden met de HR-werking.

Cultuur en betrokkenheid blijken de voornaamste HR-prioriteiten van de bedrijven, zowel in België als wereldwijd. Het rapport benadrukt hoe belangrijk het is de cultuur van een organisatie te begrijpen en de betrokkenheid van werknemers te verbeteren. Twee andere belangrijke thema’s die CEO’s en personeelsdirecteurs bezighouden, zijn de ontwikkeling van leiderschap en de noodzaak om opleiding en ontwikkeling te hervormen.

Automatisering van iets slechts blijft iets slechts

Ook met HR-software gaat het mis. Nochtans groeide de markt voor e-HRM-investeringen de afgelopen jaren met 50% tot een sector van meer dan 10 miljard euro. Waarom is er dan geen ‘return on investment’?

Volgens Josh Bersin (Bersin by Deloitte) vergeten de organisaties hun processen opnieuw in te richten. Hij verwijst onder meer naar activiteiten als functioneringsgesprekken, opleiding en werving en selectie. Als die niet aangepast worden, brengt de nieuwe HR-software alleen maar een geautomatiseerde versie van wat er vroeger al bestond. Ook al datgene wat niet goed gebeurde, blijft dan even slecht. De automatisering zelf maakt iets niet beter.

HR moet opnieuw naar school

Er moet dus eerst danig gesleuteld worden aan de HR-activiteiten zelf. Het rapport waarschuwt ook dat HR wereldwijd massaal bijscholing nodig heeft. HR hinkt immers achterop, houdt de vele ingrijpende veranderingen nauwelijks of niet bij.

HR moet zich omscholen van dienstverlener naar ‘talentenbouwer’, van generalist naar business-consultant. HR moet ook de vinger aan de pols houden van de sociale, professionele en technische ontwikkelingen. Onderzoek op het ruime HR-domein moet ook belanden waar het nodig is: het moet opgepikt worden door HR.

Zoek de echte informatie op Facebook

Zo’n 75% van de organisaties zegt te beseffen dat medewerkersdata belangrijk zijn, maar amper 8% kan ook echt werken met al die gegevens. Bersin merkt op dat al die gegevens erg verspreid zitten, in diverse systemen.

Heel opmerkelijk is dat Bersin oproept om je niet te beperken tot informatie over medewerkers die je op het werk vindt, maar ook daarbuiten gegevens te verzamelen: “De nuttigste informatie die je over je medewerkers kunt hebben, bevindt zich niet meer in je organisatie, maar daarbuiten. Sociale media als Facebook, Twitter of LinkedIn zijn ook veel nauwkeuriger, omdat mensen die informatie zelf prijsgeven én actueel zijn.”

Laat die informatie niet onbenut, pleit Bersin. Zo kan kan je de beweegreden, de motivatie, het engagement kennen. Alleen, waar liggen de grenzen? Waar begint de privacy?

HR-software moet het werk makkelijker maken

Gelukkig doet Bersin ook nog iets anders dan te pleiten om te gaan speuren naar allerhande informatie over medewerkers. Zo is hij een grote voorstander van (werk)vereenvoudiging. Als je dan technologie invoert, mag die al zeker het werk of de werkomgeving niet nog ingewikkelder maken. Meer nog, HR-technologie moet het werk van medewerkers gemakkelijker maken. Anders laat je het beter achterwege.

Bron: PW De Gids (pwdegids.nl), Global Human Capital Trends 2015 – Leading in the new world of work (www2.deloitte.com), Bersin by Deloitte (home.bersin.com)


Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.