HR moet ook zelf flexibeler worden

CommunicatieHR SoftwareHRM-opleidingenLeiderschap en CoachingLoonOrganisatieOutsourcing
In het Nederlandse vakmedium P&O Actueel legt Anita Lettink van software- en dienstenleverancier NorthgateArinso uit dat de sterk toenemende flexibiliteit de HR-afdeling niet onberoerd kan laten. Ze haalt zeven HR-trends aan die aan de basis liggen van de vraag naar een flexibelere HR-aanpak:

 • 1. Grenzen van tijd en plaats vervagen. Werknemers werken niet langer allemaal binnen de gebruikelijke uren op dezelfde plaats. Een project kan in verschillende landen tegelijk lopen. Thuiswerk en satellietkantoren zorgen voor nog meer flexibliteit.
 • 2. Werknemers bij HR betrekken. Selfservice biedt heel wat kansen op dat vlak.
 • 3.Flexibele werkkrachten. De crisis heeft nog eens aangetoond een flexibel personeelsbestand zeer belangrijk kan zijn. Ondertussen kiezen trouwens ook meer en meer specialisten ervoor om te freelancen. HR moet daarvoor klaar zijn met aangepaste contracten, beloningspakketten en communicatie.
 • 4. Hybride talentmanagement. Vaak houden verschillende afdelingen binnen een bedrijf zich bezig met, bijvoorbeeld, rekrutering, management development, beoordelen en belonen. Voor de medewerker is dat echter één geheel. Al die faciliteiten zouden dan ook beter aan elkaar gekoppeld zijn. De werknemer wil die vlotheid, het is aan HR om daarvoor te zorgen en alles op elkaar af te stemmen.
 • 5. Opvangnet voor meerdere generaties. Elke generatie heeft zijn eigen stijl, voorkeur en behoeften. Je komt er dus niet met een ‘one size fits all’-systeem. Het komt erop aan om HR te personaliseren.
 • 6. Geografische afstanden en sociale media. De grote afstand, de projecten en de globaliseringen werken nog extra in de hand dat er meer gebruik gemaakt wordt van sociale media en technieken als videoconferencing. HR moet ervoor zorgen dat daarvoor de nodige omgangsvormen worden vormgegeven.
 • 7. Think global, act local. De wereldwijde HR-diensten mogen niet vergeten dat ze zich moeten aanpassen aan lokale regels en wetten.
 • Eén ‘HR-gezicht’

  Om die flexibilisering te kunnen bolwerken, adviseert Anita Lettink om een combinatie te maken tussen HR-taken die je zelf verricht en andere die je uitbesteedt. Je moet er dan wel op toezien dat alle aspecten de stempel van het bedrijf dragen. Wat je uitbesteedt, moet naadloos passen in de stijl, cultuur en geplogenheden van het ene ‘HR-gezicht’.

  Bron: P&O Actueel

  Benelux Unie
  ALDI België

  Aanmelden

  Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.