HR vervrouwelijkt steeds meer

De meest voorkomende beroepen in België zijn administratief medewerkers (algemeen), verkopers en verkoopsassistenten, schoonmakers in hotels, kantoren en dergelijke, huishoudelijke hulpen en schoonmakers bij gezinnen, en leraren in algemene vakken in het secundair onderwijs. Dat blijkt uit een enquête naar de arbeidskrachten door de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie.

Bij mannen komt een job als vrachtwagenchauffeur het vaakst voor. Bij vrouwen treffen we het meest het beroep van administratief medewerker (algemeen) aan.

Typische vrouwenberoepen zijn onder andere: vroedvrouw, huishoudelijke hulpen en schoonmakers in particuliere huishoudens, verzorgend personeel in kinderdagverblijven, crèches en dergelijke en onthaalmoeders, onderwijzers in het kleuteronderwijs en verzorgenden thuiszorg. Het percentage vrouwen in het totaal van alle werkenden in deze beroepen ligt boven de 97 procent.

Beroepen die bijna uitsluitend door mannen worden uitgeoefend zijn onder andere: installateurs van elektrische apparatuur, brandweerlui, installateurs en onderhoudsmonteurs op het gebied van elektronica, betonwerkers en plaatwerkers. Het percentage mannen in het totaal van alle werkenden in deze beroepen ligt boven de 98 procent.

Uit de top 100 van beroepen in België volgens geslacht blijkt bovendien dat ook de HR-sector steeds meer een vrouwenberoep is: 52,8 procent van de HR-managers zijn vrouwen tegenover 47,2 procent mannen. Bij de arbeidsbemiddelaars en uitzendbureaumedewerkers 69,7 procent zijn vrouwen. Ook specialisten op het gebied van personeels- en loopbaanontwikkeling zijn overwegend vrouwen (67,2 procent), net zoals medewerkers op de personeelsadministratie (72,8 procent).

Bron: Statbel

Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.