HRM: moeizame verandering op alle fronten

Verandering
Als we Mercer Human Resource Consulting mogen geloven, is 75% van de Europese respondenten op een wereldwijde enquête met 1100 deelnemers volop bezig met een grondige hertekening van de HR-functie. Bij 9% is dat al gebeurd en nog eens 9% zou de zaken op korte termijn aanpakken. Er werden 98 deelnemers uit 16 Europese landen geteld. De resultaten moeten met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden en zullen vermoedelijk niet geldig zijn voor de massa op wereldschaal middelgrote of kleine ondernemingen. Maar de trends blijven interessant. Wat de opinieleiders nu doen, probeert u straks misschien zelf.
Het afstemmen van HRM op veranderingen in de zakelijke activiteit en de wens om een strategische rol te spelen zijn in Europa (en ook elders) de eerste motieven om veranderingsprogramma’s in gang te zetten. Bij 77% van de respondenten zouden minstens de eerste elementaire stappen gezet zijn. Nochtans zou slechts 13% tijd spenderen aan strategische relaties met andere onderdelen van de business. Bijna 40% gebruikt het grootste gedeelte van de tijd voor administratie en lopende zaken.

De drie grootste hindernissen voor verandering zijn volgens het Mercer-rapport:

de doelmatigheid en ontplooiing van technologie
de vaardigheden van HR zelf
de betrokkenheid en de steun van de bedrijfsleiding.

Er is al veel geïnvesteerd in technologie, maar een optimaal gebruik van het intranet staat nog in de beginfase. De klassieke sterke punten van HR – interpersoonlijke relaties en teamwerking – blijven overeind als prioriteiten, maar de gaten zitten in de kennis over financiën, datamanagement en functieoverschrijdende ervaring.

Deze expertise verwerven is een knelpunt omdat HR-vaardigheden voornamelijk (bij 98% van de respondenten) ontwikkeld worden door interne vorming en ontwikkeling. Dat gaat te traag vooruit. Nog opmerkelijk – refererend aan artikelen die in vorige edities van HR Square – De Week verschenen – is dat de Europese respondenten vinden dat uitbesteding niet de juiste weg is om vaardigheden en verandering in de HR-functie te brengen. Meer dan de helft van de respondenten is van oordeel hun begrip van en gevoeligheid voor de business de belangrijkste bijdrage is die HR te leveren heeft.

Het volledige rapport kunt u downloaden van www.mercerhr.com

ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.