HRM: moet het strategisch of duurzaam zijn?

Deze maand introduceert HR Square een nieuwe rubriek, waarin onderzoekers hun research verdedigen. De eerste in de rij zijn Tim Gielens en Bart Henssen van het onderzoekscentrum Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) aan de Odisee Hogeschool. Zij doen onderzoek naar of en hoe duurzaam HRM in organisaties toegepast wordt, onder welke vormen het zich manifesteert en welke de uitdagingen zijn waarmee organisaties inzake van personeelsbeleid nu en in de toekomst geconfronteerd worden.

Tim Gielens: “Voor het onderzoek werden zes privé-organisaties van verschillende grootte uit uiteenlopende sectoren geanalyseerd, waaronder twee familiebedrijven. Daarnaast zijn ook drie organisaties uit de publieke sector geanalyseerd. Duurzaam HRM bekijken we binnen deze studie als een beleid dat gericht is op het behalen van de organisatiedoelen, maar dat daarnaast ook aandacht heeft voor de werknemersbelangen en de belangen van de bredere maatschappij.”

Waarin verschilt dit onderzoek naar duurzaam HR met voorgaand onderzoek naar duurzaam HR?

Tim Gielens: “Dit is het eerste casestudy-onderzoek naar duurzaaam HRM in zijn geheel. Totnogtoe beperkte onderzoek zich tot bundels van HR-praktijken of tot bepaalde deelaspecten zoals duurzaam loopbaanbeleid of duurzame inzetbaarheid. Ook de brede waaier van sectoren binnen het onderzoek en de focus op familiebedrijven is nieuw.”

Betekent de stap in de richting van duurzaam HR dat het strategisch perspectief op HR moet verlaten worden of achterhaald is?

Tim Gielens: “Het blijkt dat het strategische perspectief nog steeds relevant is. In die zin is duurzaam HRM een aanvulling maar zeker geen vervanging van het strategische. Terwijl strategisch HRM vooral de nadruk legt op het financiële en de belangen van de aandeelhouders, heeft duurzaam HRM ook oog voor de werknemersbelangen en de belangen van de bredere maatschappij, zonder evenwel het strategische denken te vewaarlozen. Winstgevendheid blijft, zeker voor privébedrijven, belangrijk al was het maar om de continuïteit van de organisatie te verzekeren. Het uiteindelijke doel van een HR-beleid is mensen zodanig motiveren, op te leiden en zo in te zetten dat de doelen van de organisatie worden behaald. Maar het is nu iets genuanceerder geworden dan dat. En dat is het duurzame perspectief.”

Lees meer in het tijdschrift HR Square

Als lid van HR Square ontvangt u niet alleen het tijdschrift, maar hebt u ook toegang tot de website met het gehele archief en u geniet van stevige prijsreducties op tal van hoogst interessante evenementen, ook op de HR Square Seminaries, HR Square Masterclass en HR Square Conference.

Hoe wordt u lid? Ga naar www.hrsquare.be of contacteer Nathalie Dierickx, nathalie.dierickx@hrsquare.be, 0474 97 07 43.

HR Stafmedewerker

DE SINGEL

Diensthoofd HR

Wingene

HR Business Partner Volvo Trucks

Volvo Group Belgium

Coördinator HR Service Center

UZ Brussel

Recruiter

Leefmilieu Brussel

Senior Recruiter

Zorgbedrijf Antwerpen

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.