HRM-software geeft vaak te weinig info

HR Software
Volgens een kersverse KPMG-studie zijn er bitter weinig HRM-softwarepakketten die een goede steun betekenen voor managementkeuzes. Senior manager Jan Hoogstra: “Je hebt het dan over strategische planning of what if-scenario’s. Stel dat je een divisie afstoot, wat betekent dat dan voor de personeelskosten? Dat is informatie die je wilt weten, maar die absoluut niet makkelijk bereikbaar is met de huidige pakketten.”

Slechts 12 van de 27

Slechts 12 van de 27 onderzochte HRM-systemen blijken meer dan de helft van de benodigde functionaliteit te bevatten om inzicht te krijgen in de kosten en het rendement van ‘human resources’.
Wie wil weten wat een medewerker kost aan loon en opleidingen enerzijds en welk rendement daar tegenover staat anderzijds, komt meestal van een koude kermis thuis. De hamvraag blijft immers: welke bijdrage levert de medewerker?

Hoop komt van nieuwe generatie

“Van oudsher vervulden HRM-systemen een ondersteunende functie bij het registreren en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten en de daaraan verbonden wet- en regelgeving”, zegt KPMG’er Bart van Strijen in het Nederlandse vakblad P&O Actueel.
“Deze systemen waren primair bedoeld voor salaris- en personeelsadministratie. De hedendaagse HRM-systemen bieden echter steeds vaker ondersteuning bij het nemen van managementbeslissingen op het gebied van loopbaanplanning en -ontwikkeling en competentiemanagement.”
Doorgaans kunnen de systemen aangepast worden aan de eisen van de organisatie. Zo hoeven de organisaties niet zelf aan de slag om HRM-softwarepakketten te ontwikkelen.

Bron: P&O Actueel

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.