I-gesprekken bij DAF Trucks. “Er moet tijd uitgetrokken worden om echt interesse te tonen”

In Westerlo produceert DAF Trucks cabines en assen voor vrachtwagens die in Eindhoven verder geassembleerd worden. Er werken om en bij de 2800 medewerkers. Voor de bedienden bestaat er al geruime tijd een systematiek van functioneringsgesprekken, maar voor de 2300 operationele medewerkers was tot voor kort niet voorzien in momenten voor een gesprek tussen medewerker en leidinggevende. Enkele jaren geleden werd er een akkoord gesloten met de werknemersvertegenwoordigers, vastgelegd in een cao, dat functioneringsgesprekken ook voor deze personeelsgroep invoert. Peter Page, bij DAF Trucks verantwoordelijk voor HR-projecten, legt uit: “Hier zijn nooit formele een-op-een-gesprekken gevoerd met medewerkers op de werkvloer. Er zijn wel veel (in)formele gesprekken, maar dat is in een andere context en al zeker niet in een aparte ruimte waar twee mensen rond de tafel gaan zitten om echt tijd uit te trekken om over een aantal interesse-onderwerpen van gedachten te wisselen. Vooral de werkgever voelde een behoefte om een dergelijk systeem van formele laagdrempelige gesprekken op te zetten voor onze operationele medewerkers. Hoe dit er inhoudelijk zou uitzien, is later vastgelegd.”

Inzetten op teams

Het bedrijf koos ervoor om voor de vaste arbeiders geen functioneringsgesprekken in te voeren zoals dit bij de bedienden gebeurt. Dat heeft er onder meer mee te maken dat vandaag de klassieke functionerings- en evaluatiegesprekken al te vaak gezien worden als een verplichte oefening die weinig tot niets bijdraagt en, zoals Peter Page het formuleert, “hoogstens een gevoel van opluchting geven wanneer het voorbij is.” Neen, dan was men in de vrachtwagenfabriek van mening dat voor dit doelpubliek en bij deze gesprekken de focus niet moest liggen op prestaties en evaluaties, maar op oprechte interesse. Het doel? Betrokkenheid en verbondenheid creëren.
In Westerlo zet men al geruime tijd erg in op teamwerking en kennisdeling en het is in die context dat de interessegesprekken, of I-gesprekken zoals ze genoemd worden, moeten begrepen worden.

Lees het volledige verhaal in HR Square Digitaal, online of op onze app.

Als lid van HR Square ontvangt u niet alleen het tijdschrift, maar hebt u ook toegang tot de app en de website met het archief en geniet u van stevige prijsreducties op de HR Square Seminaries, de HR Square Masterclass, de HR Square Conference en andere evenementen.

Hoe wordt u lid? Ga naar www.hrsquare.be of contacteer Pascale Lenaers, pascale.lenaers@hrsquare.be, 0471 85 70 42.

HR Stafmedewerker

DE SINGEL

Diensthoofd HR

Wingene

HR Business Partner Volvo Trucks

Volvo Group Belgium

Coördinator HR Service Center

UZ Brussel

Recruiter

Leefmilieu Brussel

Senior Recruiter

Zorgbedrijf Antwerpen

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.