Impact crisis minder negatief dan in EU

ArbeidsmarktInstroomUitstroom
De meest recente resultaten van de enquête naar de arbeidskrachten (Labour Force Survey) van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (FOD Economie) en van de 26 andere EU-lidstaten zijn relatief geruststellend. Deze enquête peilt naar de voornaamste evoluties qua werkgelegenheid en werkloosheid volgens internationale definities.

Belangrijkste resultaten

In de eerste helft van 2009:

 • zijn er 4.407.000 in België wonende personen aan het werk en 367.000 werklozen
 • bedraagt de werkgelegenheidsgraad 61,6 procent, de werkloosheidsgraad 7,7 procent en de activiteitsgraad 66,8 procent.
 • Bij vergelijking van de eerste jaarhelft van 2009 met de eerste jaarhelft van 2008:

 • neemt de werkgelegenheid af met 0,6 procent
 • stijgt de werkloosheid met 15,4 procent
 • worden vooral jongeren en mannen getroffen.
 • In het tweede kwartaal van 2009:

 • blijft de werkgelegenheid verder dalen
 • neemt het aantal werklozen sterk toe ten opzichte van vorig jaar, maar lijkt er in vergelijking met het eerste kwartaal van 2009 een verschuiving te zijn ontstaan van IAB-werkloosheid (*) naar inactiviteit, waarbij personen zonder job minder (actief) op zoek gaan naar werk en minder beschikbaar zijn om binnen de twee weken te beginnen werken.
 • De gevolgen van de economische crisis laten zich ook in de andere EU-lidstaten voelen:

 • ten opzichte van het tweede kwartaal van 2008 neemt de werkloosheidsgraad overal toe, behalve in Duitsland, waar de werkloosheidsgraad stabiel blijft
 • de werkgelegenheidsgraad daalt overal, behalve in Duitsland, Luxemburg en Polen
 • de gevolgen van de economische crisis voor de arbeidsmarkt lijken voorlopig minder groot in België dan gemiddeld in Europa. De Belgische werkloosheidsgraad en werkgelegenheidsgraad verslechteren voorlopig duidelijk minder snel dan gemiddeld in de Europese Unie.
 • (*) IAB-werklozen zijn de werklozen volgens de definitie van het Internationaal Arbeidsbureau en dus niet te verwarren met de definitie van niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) die breder is. Het internationale begrip ‘IAB-werkloosheid’ houdt geen verband met een eventuele RVA-vergoeding.

  Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

  Benelux Unie
  ALDI België

  Aanmelden

  Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.