Indexsprong zonder gevolgen vertraagd

De indexsprong zal niet op 29 maart in voege treden, maar pas op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat staat in een amendement dat de meerderheid in de Kamer heeft ingediend. De meerderheid wil zo problemen door deze retroactiviteit voorkomen. Bovendien is er begin april geen risico op een overschrijding van de index in de twee sectoren textiel en distributie, zoals eerst werd verwacht.

De commissie Sociale Zaken heeft de bespreking in tweede lezing aangevat van het wetsontwerp dat de invoering van de indexsprong regelt. De regering wilde snel gaan, omdat in april de lonen voor 200.000 werknemers, met name in de distributie- en textielsector, met twee procent zouden kunnen stijgen.

Het is intussen duidelijk dat de inwerkingtreding op 29 maart niet zal worden gehaald. De oppositie, die brandhout maakte van de maatregel, kan immers na de stemming in de plenaire Kamer ook daar nog een tweede lezing vragen, net als een advies van de Raad van State. Met alle termijnen die bij die vertragingsmaatregelen komen kijken, was die deadline dus niet haalbaar. De inwerkingtreding uitstellen tot de publicatie in het Staatsblad, moet procedures vermijden en zo de rechtszekerheid verzekeren, legde Stefaan Vercamer (CD&V) uit.

Bron: HR Alert (hralert.be) en Het Laatste Nieuws (hln.be)


Port of Antwerp-Bruges
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.