Inkomen vrouwelijke zelfstandige stijgt sterker dan dat van mannelijke collega

Dat blijkt uit cijfers van meer dan 280.000 zelfstandigen die Sociaal Verzekeringsfonds Acerta onder de loep nam. Toch ligt het gemiddelde jaarinkomen van vrouwen nog altijd gemiddeld 18 procent lager dan dat van hun mannelijke collega’s.

Zelfstandige vrouwen maken inhaalbeweging

De algemene realiteit op de arbeidsmarkt dat mannen meer verdienen dan vrouwen, is ook waar voor zelfstandigen. Vrouwelijke zelfstandigen verdienen nog steeds beduidend minder dan mannelijke: gemiddeld 28.123 euro per jaar tegenover 34.424 euro. Dat is gemiddeld 18 procent minder.

Maar de kloof wordt kleiner. Het netto jaarlijks beroepsinkomen van vrouwelijke zelfstandigen in hoofdberoep steeg de laatste 5 jaar met 11,7 procent, dat is 8,5 procent hoger dan bij mannen. Opvallend is dat typische beroepen van vrouwelijke zelfstandigen nog sterker stijgen dan gemiddeld.

Oudere zelfstandige ziet loon stijgen met meer dan 300 procent

De cijfers van Acerta over zelfstandigen in hoofdberoep tonen ook aan dat de oudste categorie (53-62 jaar) gemiddeld drie keer zoveel verdient als de jongste (-22 jaar): bij mannelijke zelfstandigen is dat 39.806 euro tegenover 12.615 euro.

Dezelfde kloof tussen jong en oud is merkbaar bij vrouwelijke zelfstandigen. Opvallend is wel dat vrouwelijke zelfstandigen in de leeftijdscategorie van 23 jaar tot 62 jaar hun netto beroepsinkomen sterker zien stijgen dan hun mannelijke collega’s.

Netto beroepsinkomen stijgt gemiddeld met 10,5 procent

Het inkomen van zelfstandigen vergelijken is hetzelfde als het inkomen van werknemers naast elkaar leggen: dé zelfstandige bestaat niet, hét beroepsinkomen dus evenmin. Toch valt deze algemene conclusie wel te trekken: het jaarinkomen stijgt. De gemiddelden tonen een stijging van 29.477 euro in 2011, naar 32.614 euro in 2015 voor een hoofdberoeper of een stijging van 10,6 procent.

De stijging linkt Acerta aan de positief evoluerende conjunctuur, maar die verklaart niet alles. Ook de fiscale optimalisatie speelt ongetwijfeld een rol. Die houdt in dat men kritischer naar kosten is gaan kijken, waardoor die zijn afgenomen, waardoor het netto is gestegen. Voor de overheid is dat goed nieuws: het is immers op dat netto-inkomen dat de belastingen worden geïnd.

Bron: Acerta (acerta.be)

 

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.