Integriteit van kandidaten meten: het is een spel

De persoonlijkheidstrek integriteit is relevant voor hoe mensen zich gedragen, voornamelijk voor personen in machtsposities. Hoewel het mogelijk is met standaard en nieuwe assessmentmethoden – zoals een computerspel – integriteit van potentiële werknemers in kaart te brengen, zijn deze zelden onderdeel van selectieprocedures. Ard Barends ontwikkelde op basis van zijn onderzoeksresultaten een computerspel, als alternatief voor ‘langdradige, achterhaalde en vervelende’ tests waarvan veel kandidaten voor hogere posities niet houden.

Hij vertrekt daarvoor van honesty-humility, de recent ontdekte ‘zesde persoonlijkheidstrek’ die in het Nederlands vertaald wordt als integriteit. Barends voerde onderzoek naar de praktische en theoretische overwegingen van traditionele zelfrapportage-metingen en op spel gebaseerde metingen van deze trek. Eén project onderzocht de relevantie van integriteit voor personen in een machtspositie met behulp van economische spellen. Bleek dat macht de relatie tussen integriteit en het uitbuiten van anderen modereert.
Twee andere projecten lieten zien dat betrouwbare op spel gebaseerde metingen van integriteit ontwikkeld kunnen worden. Deze projecten toonden ook aan dat de nieuwe assessmentmethoden ook constructvalide zijn en voorspellende waarde bezitten voor relevante uitkomsten.

Bovendien onderzocht Barends of honesty-humility daadwerkelijk gelijkgesteld kan worden aan integriteit. Verschillende conceptualisaties van integriteit werden geïdentificeerd en bijbehorende operationaliseringen werden gerelateerd aan zelf gerapporteerde persoonlijkheid. De resultaten toonden aan dat honesty-humility onderliggend is aan de morele conceptualisaties van integriteit (bv. rechtvaardigheid) en dat consciëntieusheid onderliggend is aan amorele conceptualisaties (zoals de consistentie tussen woorden en daden).

Ten slotte wees het onderzoek uit dat niet-meewerkende deelnemers op basis van een statistische analyse van hun antwoorden op zelfrapportages van persoonlijkheid geïdentificeerd konden worden. Door de data van deze respondenten uit de dataset te verwijderen kon de datakwaliteit verbeterd worden.
De conclusie van Barends: “In het algemeen laat deze dissertatie zien dat honesty-humility een belangrijke trek is om in ogenschouw te nemen bij sollicitanten, gezien het een belangrijk onderdeel is van integriteit en erg belangrijk om te meten voor mensen in een machtsposities. Bovendien zijn nieuwe op spel gebaseerde metingen een veelbelovende methode om honesty-humility te meten.”

Bron: VU Amsterdam, LTP

Barends, A. J. (2020). Assessing Honesty-Humility: Theoretical and Practical Considerations of Traditional and Game-Based Assessments.

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.