Internationale Arbeidsconferentie sluit conventie over geweld en grensoverschrijdend gedrag

Tijdens de 108ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (IAC) is een conventie afgesloten die erkent dat geweld en pesterijen in het arbeidsmilieu ‘een schending van de mensenrechten of een inbreuk op deze rechten kunnen vormen, de gelijke kansen in gevaar brengen, onaanvaardbaar en onverenigbaar met waardig werk zijn’.

IAC definieert geweld en pesterijen als gedragingen, praktijken of bedreigingen ‘die als doel hebben fysieke, psychologische, seksuele of economische schade te veroorzaken, die deze veroorzaken of kunnen veroorzaken’. Zij herinnert de Lidstaten eraan dat zij de verantwoordelijkheid dragen om ‘een algemene omgeving met nultolerantie’ te bevorderen.

Deze nieuwe internationale arbeidsnorm moet de werknemers beschermen, ongeacht hun contractueel statuut. IAC erkent dat ‘de individuen die het gezag, de functies of de verantwoordelijkheden van een werkgever uitoefenen’ ook kunnen worden getroffen door geweld en pesterijen. De draagwijdte van de conventie is ruim want zij is van toepassing op alle arbeidsgerelateerde plaatsen.

Eeuwfeestverklaring

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) ontstond precies 100 jaar geleden (in 1919) dankzij de vredesakkoorden na de Eerste Wereldoorlog met tien stichtende landen, waaronder België. Een tweede grote verklaring, die van Philadelphia van 10 mei 1944, gaf het sociale mandaat van de IAO een boost. De overtuiging was en is dat ‘duurzame vrede enkel kan worden bereikt als ze gebaseerd is op sociale rechtvaardigheid’. 100 jaar na haar oprichting is er nu dus een ‘eeuwfeestverklaring’ die het belang en het mandaat van de IAO bevestigt, richting geeft en de weg plaveit naar een toekomst waarin de mens centraal staat. De focus? Ervoor zorgen dat iedereen beter wordt van de veranderingen in de wereld van het werk, door sterke instellingen, een adequate bescherming en aangehouden, inclusieve en duurzame groei en werk voor allen. Onder de specifieke werkpunten:

  • Gendergelijkheid in kansen en behandeling
  • Levenslang leren en kwaliteitsvol onderwijs voor allen
  • Universele toegang tot sociale bescherming
  • Respect voor fundamentele rechten van werknemers
  • Adequate minimumlonen
  • Limieten op arbeidstijden
  • Veiligheid en gezondheid op het werk
  • Beleid dat waardig werk promoot en productiviteit aanzwengelt.

Bron: ILO/ FOD WASO/VBO

Payroll Officer

ALDI

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.