Is loopbaansparen oplossing voor opgestapelde overuren en vakantie-overschot?

Bijna zes op tien werknemers willen via loopbaansparen sneller op pensioen. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstenbedrijf Acerta bij een representatief staal van 2.000 werkende Belgen. In de zorg, de sector die tijdens deze coronacrisis het zwaarst op de proef gesteld wordt, is loopbaansparen nog niet mogelijk. Toch formuleerde de regering al een oproep richting sociale partners om loopbaansparen voor elke werknemer toegankelijk te maken.

Heel wat werkende Belgen zaten eind 2020 nog met een overschot aan vakantiedagen. Velen namen die nog snel voor het jaareinde op, waardoor bedrijven operationeel in de problemen kwamen.
Nochtans is er een optie die toelaat om vakantiedagen op lange termijn te sparen, met name via loopbaansparen. Het gaat dan wel enkel om conventionele vakantiedagen, dus extra dagen bovenop de wettelijk vastgelegde. Een groot deel van de Belgische werknemers is gewonnen voor het idee van loopbaansparen, zo blijkt uit het onderzoek: 73 procent wil vrije uren of dagen opsparen voor later in de loopbaan, als dat kon bij hun werkgever. Meer dan de helft (56 procent) van wie geïnteresseerd is in loopbaansparen kijkt bovendien zelfs naar de veel langere termijn en wil de opgespaarde tijd gebruiken om de pensioendatum te vervroegen.

Figuur 1: Stellingen i.v.m. loopbaansparen

In de zorgsector, die zwaar belast wordt door de coronacrisis, is loopbaansparen nog niet mogelijk. Het kan nochtans een belangrijke oplossing zijn voor de vele opgestapelde overuren en vakantiedagen van het zorgpersoneel.

Ellen Van Grunderbeek, juridisch adviseur bij Acerta, commentarieert: “Bedrijven kwamen eind 2020 in de problemen omdat er nog een karrenvracht aan vakantiedagen moest opgenomen worden in de laatste weken en maanden. Nogal wat werknemers waren in coronatijden en vooral in de strengste lockdownmaanden tijdelijk werkloos en in een periode van tijdelijke werkloosheid neem je geen vakantie. Voor wie kon blijven werken, was de lockdown ook geen aantrekkelijke periode om vakantie te nemen: reizen en uitstapjes waren onmogelijk en werknemers die aan de slag bleven moesten er vaak de taken van collega’s bijnemen. En dan hebben we het nog niet over de zorg: het zorgpersoneel werkte in heel moeilijke omstandigheden en kreeg nauwelijks tijd om uit te rusten en vakantie te nemen. In alle sectoren geldt: om de werkuren en vrije tijd meer in evenwicht te brengen, is loopbaansparen een interessante piste. Voor werkgevers omdat een concentratie van afwezigheden en/of de extra kost van het uitbetalen van overuren in crisistijden zo kan worden vermeden. In de zorg zou loopbaansparen alvast in 2021 moeten ingevoerd worden.”

De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk creëerde een wettelijk kader voor loopbaansparen. Dat laat werknemers toe om extralegale verlofdagen – niet de wettelijke vakantie – en overuren en vrije glijtijduren op te sparen met de bedoeling die later in de loopbaan als verlof op te nemen. Dat geeft werknemers bijvoorbeeld de gelegenheid om langere adempauzes in te lassen of iets eerder met pensioen te gaan. Sectoren of ondernemingen kunnen loopbaansparen voor hun medewerkers openstellen, maar de keuze blijft aan de medewerkers.

Bron: Acerta

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.