Is onderscheid op basis van leeftijd in pensioenbijdragen discriminatoir?

ArbeidsrechtDiscriminatieExtra-legale voordelenLoonLoonkostenMotivatiePayroll
In het aanvullend pensioenplan in kwestie (van het type ‘vaste bijdragen’) schommelden zowel de werkgeversbijdragen als de werknemersbijdragen op basis van de leeftijd.

Werkgeversbijdragen maken loon uit en vallen als dusdanig binnen de werkingssfeer van de Kaderrichtlijn (Richtlijn 2000/78). De Kaderrichtlijn verbiedt in beginsel elk onderscheid op basis van leeftijd, maar stelt dat een verschil in behandeling op grond van leeftijd geen discriminatie vormt, indien dit verschil in het kader van de nationale wetgeving “objectief en redelijk wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel ( …) en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.”

Het Europees Hof van Justitie aanvaardde het vooropgestelde legitieme doel: aan werknemers, die slechts op latere leeftijd aan het pensioenplan aangesloten worden, de mogelijkheid bieden om tijdens een relatief korte aansluitingsperiode een voldoende groot pensioenbedrag bijeen te sparen, maar terzelfdertijd ook toelaten dat jongere werknemers kunnen aansluiten, zonder dat dit een al te zware impact heeft op hun loon.

Vervolgens onderzocht het Europees Hof van Justitie ook de vraag of het onderscheid op grond van leeftijd wel “passend en noodzakelijk” is. Om dat te weten, moet de nationale rechter nagaan of de nadelige gevolgen van het gemaakte onderscheid op basis van leeftijd wel opwegen tegen de voordelen ervan, rekening houdend met het feit dat de lagere werkgeversbijdragen overeenstemmen met lagere werknemersbijdragen.

Ter besluit: het Europees Hof van Justitie heeft een onderscheid op basis van leeftijd in pensioenbijdragen in een DC-plan niet per definitie als ongeoorloofd beschouwd.

Europees Hof van Justitie, 26 september 2013, C-476/11

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Manager

Meat&More

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.