Is ouderschap schadelijk voor het cv?

Mannelijke sollicitanten die aangaven 1 of 2 kinderen te hebben, kregen 18 procent minder uitnodigingen voor een jobgesprek dan mannen zonder kinderen.

Niet dominant genoeg?

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mannen die spontaan vermelden kinderen te hebben, gezien  kunnen worden als minder assertief, competitief, onafhankelijk en dominant. Deze verklaring strookt met het feit dat de ongunstige behandeling van vaders bovendien groter blijkt in typisch mannelijke beroepen.

Opvallend is ook dat vaderschap vooral afgestraft wordt in de private sector. In de publieke of non-profitsector werd geen ongelijke behandeling gevonden op dit gebied.

Vrouwen afgestraft voor potentiële zwangerschap?

Voor vrouwelijke sollicitanten was het aantal kinderen erg bepalend. Moeders met één kind werden 22 procent minder op sollicitatiegesprekken uitgenodigd in vergelijking met niet-moeders. Moeders met twee kinderen hadden dan weer méér kans op een jobgesprek in vergelijking met niet-moeders.

“Wellicht is de reden dat werkgevers vrezen dat een (jonge) moeder met 1 kind opnieuw vlug zwanger zal worden en dus een tijdje niet zal komen werken. Bij moeders met 2 kinderen is dat risico kleiner, want de kans dat je de stap naar drie kinderen zet, is in ons land niet zo groot. Deze bevindingen stroken met ons eerder onderzoek dat aantoonde dat jonge lesbiennes meer positieve feedback krijgen op hun sollicitaties dan jonge vrouwen die gehuwd zijn met een man”, licht professor Stijn Baert (UGent) toe.

Dit verrassende voordeel voor vrouwen met 2 kinderen komt overeen met recente cijfers van Statbel omtrent de werkzaamheid in België van vrouwen tussen de 25 en 49 jaar. Bij de vrouwen met 2 kinderen is 79 procent aan het werk, tegenover 77,5 procent bij de vrouwen zonder kinderen en 76,5 procent bij vrouwen met 1 kind.

Bron: Universiteit Gent (ugent.be)

 

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.