Jeugdwerkloosheid daalt fors op jaarbasis

Dat blijkt uit cijfers die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) bekendmaakte. In juli ontvingen 439.616 volledig werklozen een uitkering. Op jaarbasis is dit een daling met 1,4%. De daling is meer uitgesproken bij vrouwen (-2,7%) dan bij mannen (-0,2%).

Vooral de daling van de jongerenwerkloosheid (minder dan 25 jaar) valt op. Die daalde op jaarbasis met 6089 eenheden of 11,2%. Ook in de middengroep daalde de werkloosheid met 2,9%.

Bij 50-plussers daarentegen blijft de werkloosheid stijgen, met 6,5%. Al is die stijging grotendeels te verklaren door de verhoging van de leeftijdsgrens voor het verkrijgen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende tot 60 jaar.

Het aantal werklozen blijft op jaarbasis stijgen in het Vlaams Gewest (+ 1%), terwijl die in het Waals Gewest (-3,2%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-1,6%) daalt.

Ook het aantal langdurig werklozen (2 jaar en langer) daalt licht in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, terwijl die in het Vlaams Gewest met 5% stijgt op jaarbasis. De tijdelijke werkloosheid is in juli eveneens met 16% gedaald op jaarbasis.

 

Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.