Jeugdzonden belemmeren toegang op arbeidsmarkt

Dat blijkt uit een veldonderzoek onder leiding van economisten Stijn Baert en Elsy Verhofstadt (UGent). 13,6% van de kandidaten die bij hun sollicitatie jeugddelinquentie vermeldden, kregen een positieve reactie. Van de kandidaten die dat niet deden, was er 17,5% kans op een positieve reactie. Anders gezegd: schoolverlaters die jeugddelinquentie vermeldden bij hun sollicitatie, zagen hun kans op een positief antwoord met 22% afnemen. Het verschil is statistisch significant ,zodat het niet aan toeval te wijten kan zijn.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat discriminatie van jeugddelinquenten op de arbeidsmarkt verstrekkende gevolgen kan hebben. Onderzoek toont immers aan dat werkloosheid het hervallen in criminaliteit bespoedigt. Ook kan deze door discriminatie veroorzaakte werkloosheid een littekeneffect hebben: werkloosheid in het heden verhoogt de kans op werkloosheid in de toekomst, alle andere factoren gelijkblijvend.

Laaggeschoolden
Uit de onderzoeksresultaten blijkt eveneens dat de mate van ongelijke behandeling meer uitgesproken is bij mannelijke selectieverantwoordelijken. Bij hen lagen de kansen op een positieve reactie bij het vermelden van eerdere jeugddelinquentie 58,3% lager.

De discriminatie ten opzichte van gewezen jeugddelinquenten is bovendien meer uitgesproken bij het solliciteren voor laaggeschoolde beroepen dan voor hooggeschoolde beroepen. Dit kan verklaard worden door het feit dat werkgevers het behalen van een hoger-onderwijsdiploma zien als een signaal dat de gewezen delinquent op het rechte pad is. Tegelijk ligt de periode van jeugddelinquentie voor de hooggeschoolden in het veldonderzoek ook verder in het verleden.

Al is er een opmerkelijke uitzondering: voor het hooggeschoolde beroep van sociaal werker ligt de kans op het ontvangen van een positieve reactie op een sollicitatie waarin jeugddelinquentie vermeld wordt, zelfs licht hoger, vermoedelijk doordat deze delinquentie gezien wordt als een relevante ervaring bij het uitoefenen van het beroep.

Methode
In dit onderzoek werden 972 fictieve sollicitaties van mannelijke schoolverlaters uitgestuurd als reactie op bestaande vacatures in de Vlaamse arbeidsmarkt. Naar elke vacature werden 2 sollicitaties verzonden. Beide sollicitanten waren, op details en lay-out na, volstrekt gelijkaardig met uitzondering van één kenmerk: één van beide kandidaten vermeldde in de sollicitatiebrief: “Naar een samenwerking in vertrouwen toe wens ik u nu reeds te melden dat ik tijdens mijn middelbare schoolcarrière een jaar verbleef in een open instelling wegens jeugddelinquentie. Die periode ligt voor mij echter in het verleden en ik beschik over een getuigschrift van goed gedrag en zeden.”

Deze vermelding is realistisch, aangezien het de werkgevers volgens de wet vrij staat om te informeren naar het crimineel verleden van een sollicitant: sollicitanten kunnen deze vraag anticiperen in de hoop dat hun openheid beloond zal worden.

De beroepen handarbeider, barman, verzorger, industrieel ingenieur, vertegenwoordiger en sociaal werker werden getest. Als een positieve reactie werd beschouwd: de uitnodiging voor een jobgesprek, de vraag naar meer informatie en de vraag om terug te bellen.

 

ALDI België
Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.