Jobcreatie op nieuw dieptepunt

Dit blijkt uit de meest recente cijfers van DynaM, een onderzoeksproject dat de dynamiek van de Belgische arbeidsmarkt in kaart brengt en dat ontstaan is uit een samenwerking tussen HIVA-KU Leuven en de RSZ.

In 2012-2013 is de tewerkstelling nog meer gekrompen, omdat de jobcreatie nog sterker is teruggevallen. Tussen juni 2012 en juni 2013 werden er slechts 169.000 nieuwe jobs gecreëerd, het laagste cijfer in de voorbije tien jaar. In dezelfde periode gingen er 194.000 jobs verloren. Ter vergelijking, juist voor de crisis, tussen juni 2007 en 2008, werden er nog meer 250.000 nieuwe jobs gecreëerd.

Tussen juni 2013 en juni 2014 is er een licht herstel, vooral omdat het jobverlies kon hersteld worden. Zo kwamen er in die periode 166.000 nieuwe jobs bij, tegelijk sneuvelden 174.000 banen, het laagste peil in tien jaar. De gelijktijdige lage jobcreatie en vernietiging wijst erop dat de arbeidsmarkt tot een stilstand komt.

Het gebrek aan dynamiek op de arbeidsmarkt blijkt ook uit het vrijwillig verloop, ‘churning’ of ‘excess turnover’, dat deel van het personeelsverloop dat niet strikt noodzakelijk is ten gevolge van nieuwe jobcreatie. Zo daalde in de periode 2012-2013 het aantal werknemersbewegingen per 100 werknemers die betrekking hadden op jobwissels binnen het geheel van bestaande arbeidsplaatsen tot 23, terwijl de ‘churning’-graad in het jaar voor de crisis (2007-2008) nog 27,2 bedroeg.

 

ALDI België
Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.