Jobkanaal boekt behoorlijk succes

Oudere werknemers
Jobkanaal is een initiatief van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, en wordt gesteund door de Vlaamse overheid. Het project stelt zich tot doel “een brug te slaan tussen ondernemingen met vacatures en allochtonen, personen met een handicap en 45-plussers zonder job”. Het werkgelegenheidsinitiatief brengt vraag en aanbod beter bij elkaar en wil zoveel mogelijk geschikte en snel beschikbare werkzoekenden uit deze kansengroepen laten instromen in ondernemingen.

Gedelegeerd bestuurder Philippe Muyters van Voka toonde zich vrij tevreden over de resultaten. Volgens hem werden de doelstellingen bereikt of overschreden.
Enkele wetenswaardigheden:

twee op drie Jobkanaal-banen gingen naar laaggeschoolden
vier op vijf vacatures hebben betrekking op een contract van onbepaalde duur
vooral de ouderen zijn in trek (44% van de geplaatsten), daarna volgen de allochtonen (31%) en de gehandicapten sluiten de rij (22%)
allochtone werkzoekenden scoren beter in Antwerpen dan in de rest van Vlaanderen.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.