Jonge lesbiennes hebben betere aanwervingskansen

ArbeidsmarktArbeidsrechtDiscriminatieFlexibiliteitGenderInstroomJongerenLoopbaanMotivatieOrganisatie
Dat blijkt uit een grootschalig veldonderzoek van doctorandus Stijn Baert (Universiteit Gent) naar discriminatie op de toegang van lesbiennes tot de arbeidsmarkt.

Zonder in te zoemen op verschillen naar leeftijd en moederschap, vinden de onderzoekers bij de werkgevers geen statistisch significante voorkeuren voor heteroseksuele of lesbische kandidates. Dat staat in groot contrast met recente gelijkaardige studies die werden uitgevoerd in Oostenrijk, Griekenland, Cyprus en Zweden: daar werden lesbiennes over het algemeen minder vaak uitgenodigd voor jobinterviews dan heteroseksuele kandidates.

Wanneer een onderscheid gemaakt wordt naar leeftijd, is er wel sprake van ongelijke behandeling. Lesbiennes hebben op jonge leeftijd 25 procent meer kans op een jobinterview na een schriftelijke sollicitatie. Jonge lesbische vrouwen die een kind hebben, maken zelfs 33 procent meer kans op een jobinterview dan heteroseksuele jonge vrouwen met een kind. Op oudere leeftijd wordt er geen ongelijke behandeling gevonden.

Deze bevindingen sluiten aan bij de economische theorievorming rond discriminatie. Een verklaring is dat werkgevers, werknemers en klanten een algemene voorkeur hebben om samen te werken met personen die qua seksuele geaardheid tot een minderheid behoren. Maar deze discriminatievoorkeur speelt minder in België, omdat ons land zeer goed scoort op het vlak van holibi-rechten.

Minder kinderen

Daarnaast houden werkgevers, bewust of onbewust, rekening met productiviteitsgerelateerde kenmerken van groepen werknemers om hun oordeel te vellen over individuele kandidaten. In dit opzicht is het zo, dat lesbiennes minder vaak kinderen hebben dan heteroseksuele vrouwen en daardoor minder vaak afwezig zijn door zwangerschapsverlof.

Bovendien worden de opvoedkundige taken binnen een lesbisch koppel gemiddeld genomen evenwichtiger verdeeld dan bij heterokoppels. Beide zaken kunnen, op jonge leeftijd, leiden tot een meer toegewijde en continue arbeidsmarktparticipatie voor lesbiennes.

Bovendien blijkt dat mannelijke selectieverantwoordelijken een sterkere voorkeur voor jonge lesbische vrouwen hebben dan vrouwelijke selectieverantwoordelijken. Ten slotte zijn lesbiennes relatief beter af in laaggeschoolde jobs, jobs met weinig klantencontact en traditioneel mannelijke jobs. Deze laatste verschillen zijn echter niet statistisch significant.

Er werden vier soorten ‘paren’ uitgestuurd: vrouwen van 25 jaar met één kind, vrouwen van 25 jaar zonder kinderen, vrouwen van 37 jaar met één kind, vrouwen van 37 jaar zonder kinderen.

Bron: UGent

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.