Jongeren engageren zich voor meer diversiteit

AllochtonenArbeidsmarktArbeidsrechtDiscriminatieInstroomSelectie
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (het Centrum) heeft een nieuwe sensibiliseringscampagne gelanceerd die de problematiek aan van discriminatie van allochtone jongeren op de arbeidsmarkt aankaart. Het begin van het nieuwe schooljaar is voor vele pas afgestudeerde jongeren immers ook het begin van de wachttijd. Hoe lang die duurt, is afhankelijk van de vastberadenheid om werk te vinden, de competenties van de persoon, maar soms ook van iemands herkomst.

‘Cast me’

De campagne is opgebouwd rond twee fases: de eerste fase werd gelanceerd in mei en was opgevat als een ‘call to action’, vooral gericht naar jongeren. Zij werden opgeroepen om zich kandidaat te stellen om het gezicht te worden van een sensibiliseringsfilmpje dat discriminatie op het werk van allochtone jongeren aankaart.
“De respons van de doelgroep overtrof al onze verwachtingen”, aldus Jozef De Witte, directeur van het Centrum. “Meer dan 4000 jongeren schreven zich in voor de casting om zo deel te nemen aan deze campagne. Hun motivatie om dat te doen is gelijklopend: ofwel werden ze zelf slachtoffer van discriminatie, ofwel waren ze getuigen van discriminatie. Ze willen zich daarom inzetten voor meer diversiteit in de samenleving.”

Cv’s

De tweede fase van de campagne werd deze week gelanceerd en richt zich zowel naar jongeren als naar werkgevers. Het Centrum stelde twee identieke cv’s op. Het verschil tussen beiden: de eerste cv draagt de foto en naam van een jonge vrouw van Afrikaanse herkomst, terwijl de tweede cv een typisch Belgische naam draagt en een foto van dezelfde jonge vrouw, die via make-up en photoshop werd bewerkt om haar een meer Europees uitzicht te geven.
Beide cv’s zullen verstuurd worden naar meer dan 100.000 werkgevers, met een link naar de website van de campagne: www.discriminatieophetwerk.be.

Cijfers en trends

Discriminatie van werkzoekenden en werknemers op basis van hun herkomst is geen marginaal of verwaarloosbaar fenomeen. De meldingen die het Centrum ontving, bevestigen deze bevindingen: in 2008 maakten meldingen m.b.t. raciale criteria (nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming) 57 procent uit van het totale aantal meldingen van het Centrum. Meldingen inzake arbeid en werkgelegenheid maken meer dan een vijfde uit van het totale aantal meldingen van het Centrum.
“Het grootste deel van de meldingen die wij ontvangen op het Centrum heeft te maken met spanningen, racistische beledigingen en pesterijen op de werkvloer”, verduidelijkt Jozef De Witte. “Vaak wordt een bijzonder primitief en mensonwaardig woordgebruik gehanteerd. In combinatie met groepsdruk kan dit psychologische schade veroorzaken. Niet zelden leidt dit tot overplaatsing of ontslag van de betrokkene. We zien ook heel vaak dat een gepaste reactie door een meerderheid van leidinggevenden uitblijft.”
Het Centrum stelt wel vast dat er een zekere vooruitgang geboekt wordt op dit vlak. De sociale partners hebben zich geëngageerd om meer diversiteit te promoten en ook raken meer werkgevers overtuigd van het belang van meer diversiteit.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.