Jongeren hebben nood aan begeleiding

In een steeds krappere arbeidsmarkt zetten ondernemingen alle zeilen bij om de jongeren die na de zomervakantie op de arbeidsmarkt komen aan te trekken en te binden. Maar wat willen en verwachten jongeren zelf van een job en hun werkgever? Waaruit halen ze werkgeluk en wat zijn afknappers? De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vroeg het aan 30 werkende jongeren onder de 30 jaar. Daarnaast deelden 10 werkgevers en 22 experten hun ervaringen uit de praktijk.

Gezocht: gids

Jongeren zijn bij het begin van hun loopbaan vooral op zoek naar begeleiding, zo blijkt. Ze willen een gids die de weg wijst op de werkvloer maar ook bij de overgang van de klas/aula naar werk, want die overgang verloopt vaak allesbehalve vlot. Ze missen een centraal punt waar ze met al hun vragen terecht kunnen.

Eens aan de slag is de direct leidinggevende een cruciale figuur voor jongeren. Ze verwachten een leidinggevende met een hart voor jonge medewerkers. Iemand die hen begeleidt, via persoonlijk contact ondersteunt, veel vertrouwen geeft en regelmatig heldere feedback geeft om zo hun weg te vinden en te groeien op de arbeidsmarkt. Deze aspecten schatten jongeren hoger in dan een stevig loon en extralegale voordelen.

“Uit het onderzoek van de SERV blijkt dat de eerste werkervaringen van jongeren nogal overweldigend kunnen zijn. Ze hebben meer nood aan informatie en een gids die hen coacht en voldoende ruimte geeft om te groeien”, stelt Hans Maertens, voorzitter SERV, vast. “Het is aan de ondernemingen en organisaties, maar ook aan het onderwijs en de overheid om hier meer op in te spelen.”

Hoe kiezen jongeren een job?

Loon en extralegale voordelen staan niet voorop bij de keuze voor een job. Ontwikkeling en groei zijn de topcriteria om een job positief in te schatten, zo blijkt nog. Jongeren leren en groeien enorm in deze levensfase en willen dus voldoende kansen en mogelijkheden om te leren, zich te ontwikkelen en expertise op te bouwen.

Vanuit hun maatschappelijk engagement solliciteren jongeren bewust bij bedrijven en organisaties die sterke maatschappelijke waarden uitdragen. Bedrijven en organisaties die hun maatschappelijke waarden in of naast de job (via projecten) een plaats geven, zijn een pluspunt voor jongeren.

Werkgevers schatten het belang en nut van creativiteit op de werkvloer bij jongeren nog te weinig in. Vaak blijken jongeren wel ondernemend en creatief buiten hun werk maar blijven die kennis en talenten op het werk onder de waterlijn. Dat is een gemiste kans op vlak van engagement en innovatie.

Centrale rol van de direct leidinggevende

Coaching is cruciaal voor startende jongeren. Daarom is de direct leidinggevende de centrale figuur. Jongeren zoeken een mensgerichte leidinggevende die begeleidt, hen via persoonlijk contact ondersteunt en op zeer regelmatige basis en op een open manier feedback geeft. ‘Samenwerken’ en ‘vertrouwen’ zijn daarbij de sleutelwoorden.

Dat is nog meer het geval voor jongeren zonder diploma, met een moeilijk schoolparcours, nieuwkomers… Zij hebben nood aan extra begeleiding op hun weg naar werk. Nu hebben ze vaak enkel toegang tot begeleiding binnen een activeringstraject. Eens ze aan de slag zijn, stopt de begeleiding meestal. Nochtans zijn die eerste maanden op de werkvloer cruciaal om zaken in een context te zetten, misverstanden weg te werken en een warme overgang te garanderen bij de stap naar werk. Dat geldt nog meer voor jongeren in tijdelijke en precaire jobs. Een betere ondersteuning om ondernemingen en organisaties te laten investeren in de ontwikkeling van uitzend- en tijdelijke werkkrachten zou dit kunnen verhelpen.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.