Jongeren niet verloren voor arbeidsmarkt

ArbeidsmarktInstroomJongerenUitstroomWerving
In 2007 bedroeg de werkloosheidsgraad van de -25 jarigen 18,8 procent en van de 25-plussers 6,3 procent. In juli 2009 was dat respectievelijk 21,6 en 6,8 procent.
In augustus 2009 waren er 137.000 jonge werkzoekenden, wat 17.000 meer is dan een jaar eerder. Daarmee vertegenwoordigen ze bijna een kwart van de werkzoekenden.

Geen verloren generatie

Betekent dit dat er de komende maanden en jaren duizenden jongeren niet aan een job raken en misschien zelfs definitief verloren zijn voor de arbeidsmarkt? Jan Denys, arbeidsmarktspecialist bij Randstad, ergert zich mateloos aan de doemdenkers die het hebben voor de crunch generation of verloren generatie die naar analogie van wat begin jaren tachtig zou zijn gebeurd, definitief in de inactiviteit terechtkomen.
“We moeten natuurlijk afwachten wat er de komende twee jaar gebeurt, maar die jongerenwerkloosheid heeft geen verloren generatie opgeleverd. Dit werd toen ook al voorspelling naar voren geschoven, maar dat is niet uitgekomen. Toen ik als sociaal assistent afstudeerde in 1980 en verder ging gaan studeren aan de universiteit, was het jaar nadien bijna iedereen werkloos of zat in een speciaal statuut. Die hele groep is echter wel terecht gekomen.”

Langetermijngevolgen beperkt

Denys wordt in zijn analyse gesterkt door een Nederlands onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. Voor schoolverlaters zijn de korte termijngevolgen van de economische crisis groot: het is moeilijk een baan te vinden, zeker op het eigen niveau, zo stelt de studie.
Maar schoolverlaters die in de periode 1981-1984 het hardst getroffen werden door stijgende werkloosheid hebben op langere termijn geen nadelige gevolgen ondervonden voor hun kansen op de arbeidsmarkt. Ook voor het behaalde beroepsniveau had de crisis geen blijvende nadelige effecten. Verwacht wordt dat schoolverlaters die op een slecht conjunctureel moment intreden op de arbeidsmarkt, dit proberen te compenseren door, bijvoorbeeld, meer in training te investeren.

In dit eerder verschenen Square-nieuwsbericht leest u meer over het Nederlands onderzoek dat de beperkte invloed van de crisis op de loopbaan van schoolverlaters aantoont.

Bron: Trends

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.