Jongeren willen flexibele uren en telewerken

Een bevraging van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) in samenwerking met AG, en uitgevoerd door iVOX komt tot de volgende conclusie: jongeren willen graag flexibel werken wat betreft plaats en tijd. 76 procent hoopt op flexibele werkuren. Evenveel jongeren zijn gewonnen voor idee een voltijdse werkweek in vier werkdagen te presteren. 62 procent verwacht dat ze van hun werkgever de mogelijkheid tot telewerken krijgen.

Wat betreft het loonpakket, blijft de auto het populairste vervoersmiddel. 62 procent van de jongeren met een vaste job, werkzoekenden of studenten hoger onderwijs, verkiezen de wagen om naar het werk te gaan. Ze geven wel aan ook af en toe gebruik te willen maken van andere mobiliteitsoplossingen, zoals de fiets of het openbaar vervoer.

Werkplekleren

Op de vraag of jongeren voldoende voorbereid zijn op de arbeidsmarkt, antwoordt 70 procent van niet. Ook werkgevers reageren op die manier. Net daarom zien jongeren de meerwaarde van werkplekleren in: 84 procent van hen geeft aan dit te overwegen. Maar liefst 2 op 3 jongeren vinden dat werkplekleren voor iedere student een must is. Werkgevers gaan akkoord en zetten in op levenslang leren.

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.