Kan een personeelsvertegenwoordiger worden opgezegd wanneer hij de pensioenleeftijd nadert?

Leden van de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk zijn beschermd tegen ontslag. Voor hen geldt een afzonderlijke ontslagregeling. De wet voorziet echter dat deze bijzondere ontslagbescherming niet meer wordt toegekend aan personeelsafgevaardigden die de pensioenleeftijd van 65 jaar bereiken (artikel 2, §2 van de Bijzondere Ontslagregelingswet).

In casu had de werkgever de arbeidsovereenkomst van een personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad en het CPBW dan ook opgezegd met een verkorte opzeggingstermijn van 6 maanden met het oog op zijn pensioen. De opzeggingstermijn liep van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013. Op 15 juni 2013 was de werknemer 65 jaar geworden, zodat hij op 1 juli 2013, na afloop van de opzeggingstermijn, met pensioen kon gaan.

De werknemer meende dat de opzegging in strijd was met zijn ontslagbescherming en eiste de betaling van een beschermingsvergoeding. De vraag rijst dus vanaf wanneer een personeelsafgevaardigde kan worden opgezegd met een ‘normale’ opzeggingstermijn van 6 maanden.

Bevestigende case

De arbeidsrechtbank oordeelde dat de bovenstaande bepaling betekent dat de personeelsafgevaardigde 65 jaar moet zijn op het ogenblik van het verstrijken van de opzeggingstermijn, net zoals voor ‘gewone’ werknemers aan wie men de verkorte opzeggingstermijn van 26 weken betekent. Aangezien de werknemer 65 jaar was geworden op 15 juni 2013, voor het verstrijken van de opzeggingstermijn op 30 juni 2013, was het ontslag volgens de arbeidsrechtbank geldig. De arbeidsrechtbank was met andere woorden van oordeel dat personeelsvertegenwoordigers op dezelfde manier moeten worden behandeld als andere werknemers die de pensioenleeftijd naderen.

Het arbeidshof van Gent heeft dit vonnis echter vernietigd. Volgens het Hof moet de bovenstaande bepaling zo geïnterpreteerd worden, dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een beschermde werknemer pas kan opzeggen met de gewone verkorte opzeggingstermijn wanneer die werknemer al 65 jaar is geworden. Het is daarbij niet van belang dat de werknemer 65 jaar is op het ogenblik dat de opzeggingstermijn verstrijkt. De werknemer moet ook 65 jaar zijn op het ogenblik dat de opzegging betekend wordt. Met dit arrest heeft het arbeidshof van Gent de meerderheidsrechtspraak en -rechtsleer ter zake bevestigd. Omdat het ontslag onregelmatig was, heeft het Hof de werkgever veroordeeld tot betaling van de beschermingsvergoeding.

Indien een werkgever een beschermde werknemer die de pensioenleeftijd nadert, wil ontslaan, moet hij bijgevolg wachten met het betekenen van de verkorte opzeggingstermijn van 6 maanden tot de werknemer effectief 65 jaar oud is.

■ Bron: Arbeidshof van Gent, 9 september 2016, AR 2015/AG/46

■ Auteur: Leen Peeters (Claeys & Engels)


Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.