Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ingevoerd

OrganisatieStrategieVerandering
Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is een initiatief van vier Nederlandse ouderenorganisaties. Vanaf 1 oktober zijn alle ziekenhuizen die het keurmerk mogen dragen met een keuzewijzer te raadplegen en te vergelijken op de website http://www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl.

Alle 130 ziekenhuizen in Nederland werden het afgelopen jaar getoetst op 15 kwaliteitsaspecten die specifieke zorgbehoeften en wensen van ouderen betreffen. Dankzij het nieuwe keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontstaat voor het eerst een overzicht in de actuele stand van zaken in nagenoeg alle Nederlandse ziekenhuizen.

Dit zijn de cijfers in Nederland: één op de drie personen van zeventig jaar en ouder verlaat het ziekenhuis slechter dan ze er ingekomen zijn en dat heeft niet te maken met de aandoening waarvoor ze opgenomen worden. Eén op de drie 65-plussers die acuut in het ziekenhuis belanden, sterft binnen drie maanden. Om de zorg en voorzieningen voor ouderen te verbeteren, hebben de ouderenorganisaties het afgelopen jaar vijftien kwaliteitsaspecten opgesteld die van groot belang zijn voor de ziekenhuiszorg aan ouderen. Hierop zijn de ziekenhuizen bezocht door getrainde seniorscouts en bevraagd door het onderzoeksbureau MediQuest.

Een belangrijke voorwaarde voor het keurmerk is de aanwezigheid van een geriatrieteam en de gemaakte afspraken over de inzet van dit team. Uit het onderzoek bleek dat nog veel verbeteringen mogelijk zijn in de overdracht van en naar de thuissituatie, zoals bijvoorbeeld het consulteren van de huisarts. Ook het treffen van maatregelen om ouderen sociaal en lichamelijk actief te houden tijdens de opname blijft een aandachtspunt.

“We merken dat het keurmerk veel in beweging heeft gezet”, aldus Marjolein de Booys, projectleider. “Ziekenhuizen maken in toenemende mate gebruik van vrijwilligers om samen met de opgenomen oudere patiënt activiteiten te ondernemen die functieverlies moeten tegengaan.”

Op de website http://www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl kan men een pdf downloaden met uitgebreide informatie over de vijftien kwaliteitsaspecten die onderzocht werden. Deze behandelen de inhoud en de processen van zorg, het beleid en de fysieke omgeving. Over twee jaar worden de ziekenhuizen opnieuw beoordeeld.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.