Kinderopvang: Federgon reageert

Interim
In Vlaanderen verwierven heel wat uitzendbureaus een erkenning om werknemers ter beschikking te stellen van particulieren in het kader van de dienstencheques, signaleert Federgon. Op dit ogenblik gaat het enkel om thuishulp voor huishoudelijke taken. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt wil deze maatregel verruimen tot de voor- en naschoolse kinderopvang en daarbij ook de uitzendbureaus inschakelen.

Commentarieert Federgon: “Sommige vakbonden betwijfelen of de uitzendsector in dit verband een kwalitatief hoogstaande dienstverlening kan bieden. Federgon Uitzendarbeid waarborgt de kwaliteit van de selectie en de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten door haar leden, of dit nu bij bedrijven is dan wel bij particulieren. Bovendien bestaat de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor kinderopvang al in een aantal pilootprojecten. Grote bedrijven bieden immers hun personeel nu reeds de mogelijkheid om via uitzendbureaus een beroep te doen op gekwalificeerd personeel om kinderen op te vangen als dit nodig is (ziekte, pedagogische studiedag…). De terbeschikkingstelling van tijdelijk personeel is de core business van de uitzendbureaus, in tegenstelling tot de andere dienstverleners die actief zijn op het vlak van de buurtdiensten. De kennis en kunde van de uitzendkantoren op dat vlak kunnen dus veeleer als positieve elementen worden beschouwd als het er om gaat de kwaliteit van hun dienstverlening te waarborgen.”

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.