Klaartje Theunis (IF-IC/VVI) Alle functies op de weegschaal

Functiestudie

Als voorzitter van het IF-IC (Instituut Functieclassificatie) en als stafmedewerker sociaalrechtelijke aangelegenheden bij het VVI (Verbond der Verzorgingsinstellingen) is Klaartje Theunis zeer vertrouwd met de zorgsector én het thema van het seminarie.

De vzw IF-IC werd in 2001 opgericht met als hoofdopdracht een nieuwe analytische functieclassificatie te ontwikkelen voor de federale non-profitsectoren. Van meet af aan werd de keuze gemaakt voor een eigen classificatiesysteem dat zo dicht mogelijk aansluit bij de eigenheid van de sector. IF-IC werkt dan ook nauw samen met de sociale partners en de instellingen op het terrein.

Klaartje Theunis schetst de stand van zaken: “In de hele sector werk(t)en we met een verloningssysteem met barema’s puur gebaseerd op het diploma dat iemand bezit. Het is de bedoeling hiervan af te stappen en sectoraal in paritaire onderhandelingen een nieuw systeem te ontwikkelen met functieclassificatie. De IF-IC-classificatie omvat alle functies binnen de sectoren van de federale gezondheidsdiensten. Daarbij komen niet enkel de verpleegkundige en verzorgende functies aan bod, maar worden ook de administratieve, technische, paramedische en sociale functies mee beschreven en gewogen volgens dezelfde methodiek. Deze oefening wordt gemaakt voor de algemene en psychiatrische ziekenhuizen, de rusthuizen en RVT’s, de thuisverpleging, het Rode Kruis (Bloed), PVT-diensten, Beschut Wonen, revalidatiecentra en wijkgezondheidscentra. In de testfase die momenteel loopt – en al plaatsvond in de ziekenhuizen psychiatrie – wordt nagegaan of dit ontwerpsysteem in de praktijk ook werkbaar is.”

Wat is er precies nieuw aan het systeem? Theunis: “We gaan niet meer naar een barema door ons uitsluitend te baseren op een titel en een diploma, maar vertrekken van een volledige functiebeschrijving waarin ook onder meer de verantwoordelijkheid, de communicatie, het probleemoplossend vermogen en heel wat andere kennis- en kunde-elementen te pas komen. Daarbij is zelfs het diploma als dusdanig niet meer van tel! Het diploma loslaten is op zich al zeer controversieel in de verpleegkundige wereld, waar bijvoorbeeld discussies tussen A2 en A1 en hoe de bijzondere beroepstitels daartegenover worden gezet, nog zeer sterk leven. Het verwonderde ons dan ook niet dat in de testfase de verpleegkundige functies het moeilijkst bleken te liggen.”

Klaartje Theunis formuleert hoopvolle verwachtingen naar het seminarie: “We bevinden ons niet echt op een breekpunt, we zijn ook niet echt vastgelopen in het proces, maar die verpleegkundige functies vragen toch wel om een bezinnings- en herbronningsmoment. Blijkbaar kan het werkterrein tot nu toe ook niet echt dé oplossing geven en daarop wil ik dus verder ingaan tijdens het seminarie. Precies functiedifferentiatie zullen we wellicht moeten inbrengen in de classificatie om tot een haalbare oplossing te komen. Het zal dan ook zeer nuttig zijn om de deelnemers van het seminarie daarover te horen.”

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.