Klassieke verzorgingsstaat verandert in participatiesamenleving

AllochtonenArbeidsmarktArbeidsomstandighedenArbeidsrechtDiscriminatieFlexibiliteitGehandicaptenGenderInstroomJongeren
Samen met de sociale partners wil het Nederlandse kabinet de arbeidsmarkt en de publieke voorzieningen die hierbij horen moderniseren. In zijn eerste Troonrede die hij namens het kabinet presenteerde, nam Koning Willem-Alexander dinsdag afscheid van “de klassieke verzorgingsstaat”.

“Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving”, markeerde de Koning de overgang naar een nieuw tijdperk.

“Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving”, aldus de Troonrede.

Inclusieve arbeidsmarkt

Dat iedereen de handen uit de mouwen moet steken, blijkt ook uit de begroting. Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher spreekt van de inclusieve arbeidsmarkt. “Het kabinet wil bereiken dat alle mensen als volwaardige burgers mee kunnen doen aan onze samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dat (nog) een brug te ver is, door op een andere manier te participeren in de samenleving.”

Samen met de afspraken die werkgevers en werknemers in het Sociaal Akkoord hebben gemaakt, moet de nieuwe Participatiewet ervoor zorgen dat ‘meer mensen met een arbeidsbeperking’ aan het werk gaan. “De nieuwe wet stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van mensen om werk te vinden, neemt belemmeringen daarvoor weg en maakt hulp mogelijk voor degenen die dat ook echt nodig hebben.”

En zo blijft er ook voor HR-professionals de komende jaren veel te doen. Want zo’n inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen naar vermogen werkt, zal veel vragen van werkgevers.

Bron: Personeelsnet

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Manager

Meat&More

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.