Knelpuntberoepen: weinig beweging

Arbeidsmarkt
Ondanks de vertragende economie ontving de VDAB in 2002 iets meer vacatures (226.114) dan in 2001. Desondanks steeg het gemiddelde aantal niet-werkende werklozen in Vlaanderen tot 187.023. Volgens de VDAB winnen “kwalitatieve problemen” (voldoende werkzoekenden, maar onvoldoende kwalificaties of te hoge eisen van de werkgevers) op de arbeidsmarkt opnieuw aan belang, in vergelijking met de “kwantitatieve problemen” (onvoldoende werkzoekenden voor bepaalde beroepen).

Sinds de VDAB in de eerste helft van de jaren 1990 de knelpuntberoepen begon te analyseren, keren steeds dezelfde probleemgebieden terug. “De meest standvastige knelpunten worden gevonden bij beroepen waarvoor een stevige technische kennis vereist is of waarvoor de technische kennis gecombineerd moet worden met commerciële en/of administratieve vaardigheden. Er is een absoluut tekort aan schoolverlaters uit technische richtingen vanaf het niveau hoger secundair onderwijs”, lezen we in het rapport. De VDAB somt ook de klassiekers op waarvoor het moeilijk is geschikt personeel te vinden: ingenieurs, verpleegkundigen, informatici, gekwalificeerde tekenaars en technici, commerciële functies, kaderpersoneel, secretariaatspersoneel en gespecialiseerde bedienden, mecaniciens en andere gespecialiseerde arbeiders, horecapersoneel, bakkers en slagers, kappers. Als men deze opsomming leest, kan men zich afvragen of er nog wel niet-knelpuntberoepen bestaan.
Van de vacatures in 2002 behoorde 42,9% tot de knelpuntberoepen. Daarvan werd 74,5% ingevuld (tegen een invulling van 80,4% voor de overige beroepen). Voor 6,5% van de vacatures uit knelpuntberoepen werden geen geschikte kandidaten gevonden (tegenover 3,6% voor de andere beroepen).

De VDAB signaleert samenvattend dat:

– de instroom uit het technische onderwijs te klein is

– de participatie van vrouwen en allochtonen aan het technisch onderwijs te laag ligt

– er meer vraag is naar hoger onderwijs, talenkennis en ervaring bij knelpuntberoepen

– er desondanks voor een groter deel van de knelpuntberoepen geen diploma gevraagd wordt
– ook grote bedrijven meer last krijgen met knelpuntberoepen.

Het volledige rapport kunt u raadplegen of binnenhalen via www.vdab.be/trends. Er is ook een gedrukt rapport plus cd-rom beschikbaar (prijs 20 euro).

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.