Knelpuntdossiers personen met een handicap versneld weggewerkt

Bij deze dossiers gaat het vooral over personen met een handicap en daarbovenop een moeilijke leefsituatie. Met goed 700 bijkomende plaatsen is de redding voor een groot aantal van deze zeer kwetsbare mensen nabij. Andere expliciet begunstigden zijn kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen en mensen met een handicap die thuis verzorgd worden. Het aantal persoonlijke assistentiebudgetten (PAB) neemt met 105 toe. Een van de principes van het beleid van de Vlaamse regering, en vooral van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is de nadrukkelijke voorrang aan de zwakkeren in onze samenleving. De 22,5 miljoen euro komt bovenop het jaarbudget voor de gehandicaptenzorg.

Meer armslag komt er dus ook voor de opvang en begeleiding van kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen. De doelgroep heeft raakvlakken met de populatie Bijzondere Jeugdzorg. Deze jongeren verblijven in de gemeenschapsinstellingen, bij gebrek aan een alternatief. Sociale diensten van Jeugdrechtbank en Comités Bijzondere Jeugdzorg vinden geen passende oplossingen voor hen; ze vallen dus vaak tussen de mazen van het net. Ook kinderen en volwassenen met een handicap, die zo lang mogelijk thuis kunnen verblijven als er een goede zorgverstrekking of ondersteuning is, zullen baat hebben bij het uitbreidingsbeleid van minister Vandeurzen. Een deel van het budget is nodig om het engagement van de vorige legislatuur, de zorggarantie met persoonlijke assistentiebudgetten hard te maken. Met deze PAB’s kunnen mensen met een handicap langer thuis wonen, omdat ze met dit geld hulpverleners in dienst kunnen nemen.

Het uitbreidingsbeleid betekent op zich een substantiële financiële injectie die op korte termijn voor heel wat betrokkenen het verschil maakt. Verhoudingsgewijs gaat het om een grote hap uit het budget van de overheid. Dit gebeurt bovendien in een periode van budgettaire krapte. Uitbreidingsbeleid is een unieke opportuniteit om de zorg te vernieuwen, meent Jo Vandeurzen. Hij gaat voor zorg op maat, dit betekent aangepaste, geïndividualiseerde hulp die personen met een handicap de keuze laat uit het uitgebreide zorgaanbod. Daarvoor moeten residentiële en ambulante zorgcentra samenwerken.
Voorzieningen met zeer zorgbehoevende gehandicapten krijgen geld om extra personeel aan te werven. “Ik besef heel goed dat niet iedereen tegen hetzelfde tempo en met dezelfde kracht kan innoveren. Wie er klaar voor is, geef ik met een experimenteel kader de mogelijkheid om mij te tonen hoe we, met dezelfde middelen meer en beter kunnen doen”, aldus de minister. “Ik ben zeer blij dat ik voor de sector ‘personen met een handicap’ zelfs al in 2010 de beschikking krijg over 22,5 miljoen euro extra, waarmee we het uitbreidingsbeleid kunnen voortzetten. Van 2010 tot en met 2014 zullen we kunnen werken met een meerjarenbegroting. Dat is nieuw en bijzonder nuttig. Totnogtoe, en ook nog voor 2010, gaan we jaar per jaar. Nu kunnen we voor de mensen met een handicap een beleid met een meerjarenplanning hebben.”

Bron: Medinews

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.