Kurt Van Raemdonck nieuwe HR-directeur van Belgocontrol

Kurt Van Raemdonck behaalde een licentiaat in de Rechten aan de UFSIA (Antwerpen) en de KU Leuven, een licence spéciale en Droit Social aan de ULB (Brussel) en volgde een HR-opleiding aan de EHSAL Management School (Brussel).

Zijn professionele carrière stak in 1994 van wal bij de PWA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening als coördinator opstart. In 1996 ging Van Raemdonck aan de slag als jurist bij de Dienst Geschillen Rijkswacht. Eind 1999 stapte hij de HR-wereld binnen als Directeur Vorming en Ontwikkeling bij de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken, waar hij twee jaar later Directeur Budget en Change werd en in 2004 Manager HR en Facility. In november 2009 werd Van Raemdonck Kabinetschef van de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven.

Begin 2012 koos Van Raemdonck opnieuw voor HR en werd hij HR-manager bij de FOD Financiën in een context vol uitdagingen. Zo moest hij het hoofd bieden aan een krimpend personeelsbestand: een daling van maar liefst 26 procent sinds 2005. Ook de vergrijzing bleek een grote uitdaging: ongeveer 49 procent van de medewerkers is er 50 jaar of ouder. Tot en met 2022 verlaten daardoor elk jaar 1200 medewerkers de FOD voor hun pensioen.

Daarnaast wordt er op budgettair vlak sinds 2014 2 procent op de personeelskredieten bespaard, wat een cumulatieve besparing uitmaakt van 12 procent richting 2019, op werking 28 procent en op investeringskredieten een cumulatieve besparing van 33 procent. Van Raemdonck maakte in 2013 ook thuis- en telewerken (in niet minder dan 79 satellietkantoren met 425 werkplekken) mogelijk. Op het vlak van absenteïsme doorbrak hij dan weer de algemene tendens: tussen 2011 en 2015 kende het absenteïsmecijfer van de FOD Financiën een dalende tendens.

Begin deze maand zette Van Raemdonck de stap naar Belgocontrol als HR-directeur. Zijn nieuwe uitdagingen: een technologisch permanent vernieuwende en internationaal gerichte luchtvaart- en veiligheidssector, een cultuurtransformatie waarbij Belgocontrol zich van een overheidsmonopolist ontpopt naar een meer klantgerichte en competitieve onderneming die wendbaar en innovatief is, en een sector waar economische belangen, milieuaspecten en veiligheidscontext elkaar raken.

“Bij Belgocontrol word ik uitgedaagd door de technologisch permanent vernieuwende internationaal gerichte mobiliteitssector en veiligheidsorganisatie, waarbij een transformatie gemaakt zal worden van een puur monopolistisch staatsorgaan naar een meer competitieve onderneming, snel wendbaar en innovatief. Een sector waar al die diverse belangen elkaar raken, spreekt me aan (denk maar aan klimaatevoluties, terreurdreiging, verdubbeling van het mondiaal vliegverkeer om de vijftien jaar en de opkomst van drones, … )”, aldus Van Raemdonck over zijn nieuwe carrièrewending.

Belgocontrol verzekert de veiligheid van het luchtverkeer in het gecontroleerde burgerlijke luchtruim boven België en het Groothertogdom Luxemburg (waarvoor België verantwoordelijk is), alsook op de zes Belgische openbare luchthavens. Sinds 1998 is Belgocontrol een autonoom overheidsbedrijf. Naast het managementbeheer en de controle van het luchtverkeer, biedt Belgocontrol veel andere diensten aan de burgerluchtvaart: preflightinformatie en vliegplanassistentie, meteorologische en luchtvaartinformatie, communicatie-, navigatie- en radardiensten en opleiding van luchtverkeersleiders. Meer dan 800 medewerkers, onder wie 400 luchtverkeersleiders, zijn actief op acht sites, dag en nacht, 365 dagen per jaar.

 

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.