Kwalificatie-eisen gelden ook voor buitenlands zorgpersoneel

AllochtonenArbeidsmarktArbeidsrechtInstroomMigratie
De firma’s Seniorcare24, een Bulgaarse firma met zetel in Herentals, en Personal Service Ost-West, een Poolse firma met zetel in Duitsland, bieden twee soorten diensten aan:

 • zorg- en bijstandsverlening zoals bijvoorbeeld hulp bij het aan- en uitkleden, bij het opstaan en naar bed gaan, bij de voedselinname e.d.
 • huishoudelijke hulp zoals bereiding van de maaltijden, wassen en strijken.
 • Verpleegkundige handelingen maken hiervan dus geen deel uit.

  Iedereen die beroepshalve aan zorg- en bijstandsverlening doet bij zorgbehoevenden thuis, moet voldoen aan de kwalificatievereisten van de Vlaamse overheid. Buitenlandse verzorgers-aan-huis moeten over hetzelfde diploma beschikken als het verzorgende personeel van de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Deze kwalificatievereisten gelden ook voor personen die als zelfstandige werken en voor personen die werken in een voorziening die niet erkend is door de Vlaamse overheid.

  Bovendien mag alleen wie geregistreerd is bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, beroepshalve zorg- en bijstand verlenen thuis bij de gebruiker. De registratieplicht geldt niet voor wie werkt in een welzijnsvoorziening die erkend is door de Vlaamse overheid, met uitzondering van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

  Aangezien Seniorcare en Personal Service Ost-West niet erkend zijn, geldt in hun geval de registratieplicht: alle personeelsleden die zij tewerkstellen en die beroepshalve aan zorg- en bijstandsverlening doen, moeten zich vooraf registreren. Registratie kan alleen als het personeel voldoet aan de kwalificatievereisten. Ook als de organisaties alleen bemiddelen en die personen als zelfstandigen zouden werken, geldt de registratieplicht.

  Wanneer niet aan de registratieplicht en de kwalificatievereisten voldaan wordt, kan op basis van het zorg- en bijstandsdecreet een boete opgelegd worden tot 5000 euro. De Vlaamse regering gaf haar principiële goedkeuring aan de uitvoeringsbesluiten van het decreet. Na advies van de Raad van State en vervolgens de definitieve goedkeuring van de Vlaamse regering kunnen en zullen effectief boetes worden aangerekend.

  Het zijn de verzorgenden zelf die moeten voldoen aan de criteria. Aangezien minister Jo Vandeurzen op basis van de berichtgeving geen namen kon detecteren van het personeel van beide firma’s, is het voorlopig niet mogelijk na te gaan of zij aan de criteria voldoen. Daarom vroeg minister Vandeurzen aan de zorginspectie om onmiddellijk een onderzoek uit te voeren. Op basis van de uitkomst zal blijken of beide firma’s de regelgeving van het Zorg- en Bijstandsdecreet respecteren. Het Agentschap Werk en Sociale Economie, dienst Arbeidsmigratie, heeft eveneens een onderzoek bevolen naar o.a. de arbeidsvoorwaarden en het gebruik van het statuut au pair.

  Minister Vandeurzen wijst nog op een ethisch bezwaar. Zo heeft de Vlaamse regering in Roemenië mee geïnvesteerd in de opleiding van verpleegkundigen. Het zou cynisch zijn die nu af te romen van een land dat zijn zorgverleners veel meer nog nodig heeft dan Vlaanderen.

  Bron: Zorgnet Vlaanderen

  Senior HR Business Partner

  DP World Antwerp

  HR talent werving en selectie

  UZ Leuven

  Projectleider soft HR

  Motena

  Projectbeheerder HR Analytics

  Actiris

  HR Directeur

  Groep DIlbeek

  Learning and Development specialist

  Helden Van Het Zol

  HR Adviseur Social Affairs

  Aldi Holding

  Aanmelden

  Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

  HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

  Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

  Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.