Kwart werknemers uit zorgsector geconfronteerd met agressie

Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij 2088 werknemers. 16% van de werknemers geeft aan dat ze gedurende de 12 maanden vóór de bevraging agressief benaderd werden op het werk. Dit is meer dan een verdubbeling tegenover de 7% van het jaar daarvoor. Werknemers voelen zich vooral het slachtoffer van externen (55%) en minder van één collega (26%), de leidinggevende (18%) of een groep collega’s (8%).

Agressie komt dus vooral voor in sectoren met veel externe contacten: 21% van de medewerkers uit de niet-commerciële dienstensector voelt zich het slachtoffer van agressie op het werk, tegenover 14% in de commerciële dienstensector en 9% in de industrie.

Binnen de niet-commerciële dienstensector voelt meer dan 1 op de 4 werknemers uit het onderwijs (27%) zich slachtoffer van agressie, alsook 23% van de werknemers uit de gezondheids- en welzijnszorg en 20% van de werknemers uit de openbare diensten en de overheid. De slachtoffers zijn hoofdzakelijk vrouwen en bedienden: 18% van de vrouwen versus 13% van de mannen en 18% bedienden versus 10% arbeiders en 9% kaderleden.

Baas grootste pester, 50-plusser vaakst de dupe
Begin 2013 geeft 11% van de werknemers aan zich gediscrimineerd te voelen op het werk tijdens de 12 maanden ervoor. Dit cijfer is hetzelfde als in 2012. Opvallend is dat 65% van de slachtoffers zich gediscrimineerd voelt door zijn of haar leidinggevende, tegenover 23% door één collega, 23% door een groep collega’s en 8% door externen.

Werknemers ouder dan 50 jaar ervaren meer last ervan dan hun jongere collega’s (16% vs 9%). Omdat iemand die zich gediscrimineerd voelt, vaker van werkgever wil veranderen (20% vs 7%) en oudere werknemers hier minder kans toe hebben, is dit een duidelijk probleem.

Begin 2013 klaagt 10% over pesterijen op het werk gedurende de voorbije 12 maanden. Dit cijfer is niet significant veranderd sinds 2005. Eens te meer zijn de leidinggevenden hoofdzakelijk de bron van het kwaad (52%) en in mindere mate één collega (36%), een groep collega’s (15%) of externen (9%). Ook hier vormen werknemers ouder dan 50 jaar een kwetsbare groep (14% vs 9%).

Positief is dan weer dat acht op de tien werknemers aangeven bij een vertrouwenspersoon terecht te kunnen wanneer ze zich het slachtoffer voelen van ongewenste omgangsvormen.

Stress en demotivatie
Werknemers die zich het slachtoffer voelen van pesterijen, discriminatie of agressie, ervaren meer stress op het werk en hebben daardoor meer last van spanningsklachten. Grensoverschrijdend gedrag leidt bijgevolg tot meer frequente en vooral meer langdurige afwezigheden door ziekte.

De sterkste impact ligt op de tevredenheid en de intentie om de werkgever te verlaten. Vooral pesterijen zorgen voor een verdrievoudiging van het aantal ontevreden werknemers en van het aantal werknemers die op korte termijn van werkgever willen veranderen.

“Een exacte verklaring voor deze stijging is moeilijk te geven”, zegt Heidi Verlinden, HR-researchexpert bij Securex. “Er zijn twee mogelijke redenen. Enerzijds zien we dat mensen steeds mondiger worden, dat grenzen worden verlegd en dat de dader zijn agressie soms eerder als assertiviteit aanziet. Anderzijds zou het kunnen dat werknemers gewoon ook gemakkelijker melding maken van agressie dan vroeger. Contactberoepen geven toch aan dat ze die stijgende tendens al enkele jaren voelen.”

 

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.