Laat je talent erkennen

Vanaf volgend jaar zal iedereen de kans krijgen om vaardigheden die je door je job, hobby’s of zelfstudie verwerft, te laten erkennen op basis van bestaande beroepskwalificaties. Je vaardigheden laten erkennen is al langer mogelijk maar door versnipperde regelgeving en een gebrek aan coördinatie wordt hier maar weinig gebruik van gemaakt. Met het ontwerpdecreet ‘erkenning van verworven competenties’ (EVC) creëert de Vlaamse Regering een gemeenschappelijke kader voor het beoordelen en certificeren van competenties.

Het erkennen van competenties gebeurt in een EVC-traject waarin je vier stappen kan doorlopen, gaande van het benoemen en het in kaart brengen van de eigen competenties tot het laten beoordelen en certificeren ervan. Voor de laatste twee stappen kan je terecht in EVC-testcentra, zoals de centra voor volwassenenonderwijs, de VDAB of Syntra.

Voor al deze EVC-testcentra worden er vanaf volgend jaar nieuwe voorwaarden opgelegd. Testcentra zullen zich moeten baseren op beroepskwalificaties. Dit is een afgerond geheel van competenties waarmee een beroep kan worden uitgeoefend. Het wordt opgemaakt door het werkveld en geeft een uitgebreide omschrijving van wat je moet kennen en kunnen. Het spreken van dezelfde taal maakt niet alleen een vlotte doorstroom op de arbeidsmarkt mogelijk, maar zorgt er ook voor dat talenten en competenties van burgers zichtbaar worden. Door je vaardigheden te laten erkennen, stijgen de arbeidskansen van werkzoekenden, kunnen knelpuntvacatures sneller worden ingevuld en wordt iedereen gestimuleerd om levenslang te leren en een kwalificatie te behalen.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Veel mensen beschikken over competenties die niet altijd duidelijk zichtbaar zijn op een cv. Al jarenlang pleit ik ervoor om meer rekening te houden met talenten en competenties, in plaats van enkel en alleen te kijken naar het cv of een diploma. De Vlaamse arbeidsmarkt is zachtjesaan in die richting aan het bewegen. Zeker in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt, lopen bedrijven op die manier talent mis, of krijgen goede kandidaten niet de kans die ze verdienen. EVC is cruciaal om arbeidsmarktgerichte competenties in kaart te brengen en zichtbaar te maken in functie van duurzame tewerkstelling. En dankzij het eenvormige kwaliteitssysteem is de werkgever ook zeker dat het afgeleverde bewijs betrouwbaar is, ongeacht via welke leerweg of instantie de competenties zijn verworven.”

De Vlaamse Regering keurde naast ‘de erkenning van verworven competenties’ ook een ‘gemeenschappelijk kwaliteitskader voor beroepskwalificerende opleiding’ goed. Met deze beslissing zal elke beroepskwalificerende opleiding een vernieuwde en gelijkaardige kwaliteitstoets krijgen om ervoor te zorgen dat die effectief de competenties uit de beroepskwalificaties nastreeft. Dit zal gelden voor alle beroepskwalificerende trajecten die worden aangeboden door opleidingsverstrekkers of EVC-testcentra buiten het onderwijs. Een beroepskwalificerend traject zal minstens één keer om de zes jaar een kwaliteitstoezicht krijgen door een onafhankelijk toezichtsorgaan op basis van het gemeenschappelijk kwaliteitskader. Op die manier garandeert de overheid de kwaliteit van de opleidingen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Je leert niet alleen op de schoolbanken. Het zichtbaar maken van competenties die mensen bij het uitoefenen van hun job of vrijwilligerswerk, hun hobby’s of door zelfstudie hebben verworven, versterkt het zelfvertrouwen. Het erkennen van competenties laat iedereen toe om sneller een kwalificatie te behalen. Momenteel is EVC in Vlaanderen nog te weinig zichtbaar en is de maatschappelijke impact te beperkt. Met deze beslissing komt daar nu verandering in. Vanaf september starten we met pilootprojecten in het volwassenenonderwijs. Hiervoor maak ik 150.000 euro vrij.”

Bron: Persbericht Vlaams minister van Werk Philippe Muyters

 

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Payroll Manager

FSMA

IT-recruiter

Projinit

Payroll Officer

ALDI

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.