Langdurig werklozen activeren met ‘curatieve IBO’s’

AllochtonenArbeidsmarktArbeidsomstandighedenArbeidsrechtGehandicaptenGenderInstroomJongerenLoonLoonkosten
Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). De curatieve IBO richt zich specifiek tot langdurig werkzoekenden: werkzoekenden die minstens 12 maanden (jonger dan 25 jaar) of 24 maanden (vanaf 25 jaar) ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende.

De werkzoekende krijgt een begeleiding tijdens de sollicitatie, met de mogelijkheid van een voorafgaande stage en een intensieve begeleiding. Tijdens de eerste maanden van de C-IBO is de werkgever bovendien geen productiviteitspremie verschuldigd. In 2012 worden 300 curatieve IBO’s opgestart. Dat aantal stijgt in 2013 tot minimum 400 en in 2014 gaat het om minimaal 500 curatieve IBO’s.

De curatieve IBO is één van de alternatieven voor de jobkorting. Eind 2010 werd beslist om de jobkorting stop te zetten en te zoeken naar andere maatregelen om personen met een laag inkomen te activeren.

Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.